Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đại số

Được đăng lên bởi ngoctuanlkbh2008
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh
Bộ môn Toán Ứng dụng
-------------------------------------------------------------------------------------

Đại số tuyến tính

Chương 0: Số phức

•

Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh (9/2007)
dangvvinh@hcmut.edu.vn

Mục tiêu của môn học Toán 2
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính.
Sinh viên sau khi kết thúc môn học nắm vững các kiến thức nền
tảng và biết giải các bài toán cơ bản: tính định thức, làm việc với
ma trận, bài toán giải hệ phương trình tuyến tính, không gian
véctơ, ánh xạ tuyến tính, tìm trị riêng véc tơ riêng, đưa dạng toàn
phương về chính tắc.

Số phức
Ma trận
Định thức
Hệ phương trình tuyến tính
Không gian véc tơ
Không gian Euclide
Phép biến đổi tuyến tính
Trị riêng, véctơ riêng
Dạng toàn phương

Nhiệm vụ của sinh viên.
Đi học đầy đủ (vắng 20% trên tổng số buổi học bị cấm thi!).
Làm tất cả các bài tập cho về nhà.
Đọc bài mới trước khi đến lớp.
Đánh giá, kiểm tra.
Thi giữa học kỳ: hình thức trắc nghiệm (20%)
Thi cuối kỳ: hình thức tự luận + điền kết quả (80%)

Tài liệu tham khảo
1. Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng. Đại số tuyến
tính. NXB Đại học quốc gia
2. Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng. Bài tập toán cao cấp 2.
3. Đỗ Công Khanh. Đại số tuyến tính. NXB Đại học quốc gia
4. Meyer C.D. Matrix analysis and applied linear algebra, SIAM, 2000.
5. Kuttler K. Introduction to linear algebra for mathematicians,
6 Usmani R. Applied linear algebra, Marcel Dekker, 1987.
7. Kaufman L. Computational Methods of Linear Algebra ,2005.
8. Muir T. Theory of determinants, Part I. Determinants in general
9. Golub G.H., van Loan C.F. Matrix computations. 3ed., JHU, 1996.
10. Nicholson W.K. Linear algebra with applications , PWS Boston,
1993.
11. Proskuriyakov I.V. Problems in Linear algebra.
12. 

Nội dung

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.1 – Dạng đại số của số phức
0.2 – Dạng lượng giác của số phức
0.3 – Dạng mũ của số phức
0.4 – Nâng số phức lên lũy thừa
0.5 – Khai căn số phức
0.6 – Định lý cơ bản của Đại số

0.1 Dạng đại số của số phức
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không tồn tại một số thực nào mà bình phương của nó là một
số âm. Hay, không tồn tại số thực x sao cho x2 = -1.

Ở thế kỷ thứ 17, người ta định nghĩa một số ảo.
Bình phương của một số ảo là một số âm. Ký tự i được chọn
để ký...
Trường Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh
Bộ môn Toán Ứng dụng
-------------------------------------------------------------------------------------
Đại số tuyến tính
Chương 0: Số phức
Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh (9/2007)
dangvvinh@hcmut.edu.vn
Bài giảng đại số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đại số - Người đăng: ngoctuanlkbh2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Bài giảng đại số 9 10 563