Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Khoa học lớp 5

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa học :

CHẤT DẺO
1. Đặc điểm của những đồ dùng bằng nhựa

H·y quan s¸t c¸c h×nh 1; 2; 3; 4 trang 64 SGK hoặc
nh÷ng ®å dïng b»ng nhùa mµ em ®· mang ®i, råi kÓ tªn
vµ nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c ®å dïng b»ng nhùa ®ã !
TÊN ĐỒ DÙNG ĐƯỢC LÀM
BẰNG NHỰA

ĐẶC ĐIỂM (Màu sắc, tính chất, …)

Máng nhựa

Màu trắng, hơi cứng, không thấm nước

Ống nhựa

Có nhiều màu, cứng,(mềm) chịu nén tốt

Áo mưa

Có nhiều màu,mềm, không thấm nước

Xô, chậu

Có nhiều màu, cứng, giòn, không
thấm nước

Đồ
Đồdùng
dùngbằng
bằngnhựa
nhựacó
cónhiều
nhiềumàu
màusắc,
sắc,hình
hìnhdáng,
dáng,có
cóloại
loại
mềm,
mềm,có
cóloại
loạicứng
cứngnhưng
nhưngđều
đềukhông
khôngthấm
thấmnước,
nước,…
…
Những
Nhữngđồ
đồdùng
dùng bằng
bằngnhựa
nhựachúng
chúngta
tathường
thườnggặp
gặpđược
được
làm
làmra
ratừ
từchất
chấtdẻo.
dẻo.

Khoa học :

CHẤT DẺO
2.Nguồn gốc, tính chất, công dụng cña chất dẻo
Chọn ý đúng cho các câu hỏi sau :
Câu 1: Chất dẻo được làm ra từ vật liệu gì ?
a) Than đá và dầu mỏ.
b) Nhựa cây cao su và dầu mỏ.
c) Đất sét, đá vôi và một số chất khác.

Khoa học :

CHẤT DẺO
2.Nguồn gốc, tính chất, công dụng cña chất dẻo
Chọn ý đúng cho các câu hỏi sau :
Câu 2: Chất dẻo có tính chất gì ?
a) Không dẫn điện, không dẫn nhiệt.
b) Nhẹ, rất bền, khó vỡ và có tính dẻo ở nhiệt độ cao.
c) Cả 2 ý trên.

Khoa học :

CHẤT DẺO
2.Nguồn gốc, tính chất, công dụng cña chất dẻo
Chọn ý đúng nhất cho các câu hỏi sau :
Câu 3: Các sản phẩm làm ra từ chất dẻo có thể được dùng
để thay thế cho những sản phẩm được làm từ vật liệu nào
dưới đây ?
a) Gỗ, da, thủy tinh, xi măng.
b) Gỗ, da, thủy tinh, vải và kim loại .
c) Vải, kim loại.

Khoa học :

CHẤT DẺO
2. Nguồn gốc, tính chất, công dụng cña chất dẻo
- Chất dẻo được làm ra từ dầu mỏ và than đá.
- Chất dẻo có tính chất chung là cách điện, cách nhiệt,
nhẹ, rất bền, khó vỡ, có tính dẻo ở nhiệt độ cao.
- Ngày nay, các sản phẩm làm ra từ chất dẻo được
dùng rộng rãi để thay thế cho các sản phẩm làm bằng
gỗ, da, thuỷ tinh, vải và kim loại vì chúng không đắt
tiền, tiện dụng, bền và có nhiều màu sắc đẹp.

Khoa học :

CHẤT DẺO
3.Cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo .

Các đồ dùng bằng chất dẻo
như bát, dĩa, xô, chậu, bàn, ghế,…
dùng xong cần được rửa sạch
hoặc lau chùi cho hợp vệ sinh,
tránh để nắng lâu, tránh gần lửa.
Chú ý các bì nilông, hộp xốp,…
cần thu gom sạch sẽ tránh ô
nhiễm môi trường.

MỘT SỐ ĐỒ DÙNG LÀM RA TỪ CHẤT DẺO

Khoa học :

CHẤT DẺO
- Chất dẻo được làm ra từ dầu mỏ và than đá.
- Chất dẻo có tính chất chung là cách điện, cách nhiệt,
nhẹ, rất bền, khó v...
1. Đặc điểm của nhng đồ dùng bằng nhựa
H·y quan s¸t c¸c h×nh 1; 2; 3; 4 trang 64 SGK h
nh÷ng ®å dïng b»ng nhùa em ®· mang ®i, råi tªn
vµ nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c ®å dïng b»ng nhùa ®ã !
Khoa học :
CHẤT DẺO
TÊN ĐỒ DÙNG ĐƯỢC LÀM
BẰNG NHỰA
ĐẶC ĐIỂM (Màu sắc, tính chất, …)


 !"
#
$

%&
'

Bài giảng điện tử môn Khoa học lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn Khoa học lớp 5 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Khoa học lớp 5 9 10 799