Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Lịch sử lớp 5

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
Lịch sử:

Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 1: Ta mở đường Trường Sơn
mục đích gì?

nhằm

Câu hỏi 2: Đường Trường Sơn có ý
nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng
chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc
ta?

Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
Lịch sử:

Tiết 25:
1. Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy
Tết Mậu Thân 1968.
Đọc : Từ đầu ...... hoang mang lo sợ.

THẢO
LUẬN
NHÓM
4.

Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
Lịch sử:

Tiết 25: Sấm sét đêm giao thừa

1. Thuật lại trận đánh của quân giải phóng vào Sài Gòn.
- Cùng với cuộc tấn công vào Sài Gòn, quân giải phóng
đã tiến công ở những nơi nào?
2. Trận nào là trận tiêu biểu trong đợt này? Em hãy thuật
lại cuộc tấn công vào Sứ quán Mĩ của quân giải phóng?
3. Tại sao nói cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và
dân miền Nam trong Tết Mậu Thân 1968 mang tính bất
ngờ và đồng loạt với quy mô lớn?

Lược đồ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

Đại Sứ quán
Mĩ
Sân bay
Tân Sơn Nhất

Bộ Tổng
tham mưu
quân đội Sài
Gòn

Sài Gòn
Bộ tư lệnh
Hải quân

Tổng nha
Cảnh sát
Đài phát thanh

bé ®éi tÊ n c«ng vµo khe
Sanh

Qu©n mü rót ch¹y qua cÇu
trµng tiÒn

Đång bµo t©y ninh
®Êu tranh

Chi khu
quân sư

Tổng nha
Cuộc tiến công vào Đại SứCảnh
quánsát
Mĩ (1968)
Đài phát thanh

NHÂN DÂN HÀ NỘI BIẺU TÌNH TRƯỚC
NHÀ QUỐC HỘI CỦA NGUỴ

S©n bay d· chiÕn cña mü t¹i cÇn th¬ bÞ ph¸ huû

Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
Lịch sử:
Tiết 25:

Sấm sét đêm giao thừa

TỔNG
TỔNG
TIẾN
TIẾN

Huế

CÔNG
CÔNG

Đà Nẵng

VÀ
VÀ

Nơi khác

NỔI
NỔI
DẬY
DẬY
TẾT
TẾT

Nha Trang

MẬU
MẬU
THÂN
THÂN
1968
1968

Cần Thơ

Sài Gòn

Nhà Trắng

Lầu Năm Góc

Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
Lịch sử:
Tiết 25: Sấm sét đêm giao thừa
1. Diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu
Thân 1968.
- Đêm 30 Tết Mậu Thân 1968, quân dân miền Nam đồng
loạtEm
Tổng
tiến
công
nổicác
dậyýkhắp
cáccủa
thành
phố,Tổng
thị xã...
hãy
tóm
tắtvàlại
chính
cuộc
- Sài
Gòn
là trọng
điểm
củaTết
cuộc
Tổng
tiến công
và nổi dậy:
tiến
công
và nổi
dậy
Mậu
Thân
1968?
quân ta đánh vào Sứ quán Mĩ, Bộ Tổng tham mưu quân đội
Sài Gòn, Đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng nha
Cảnh sát, Bộ tư lệnh Hải quân...làm cho hầu hết các cơ
quan trung ương, địa phương của Mĩ và chính quyền Sài
Gòn bị tê liệt khiến chúng rất hoang mang lo sợ. Trong đó
trận đánh vào Sứ quán Mĩ là trận tiêu biểu nhất.

* Cuộc tấn công mang tính bất ngờ vì:
- Bất ngờ về thời điểm: Đêm giao thừa.

- Bất ngờ về địa điểm: Tại các thành
phố lớn, tấn công vào các cơ quan đầu
não của đich.
- Tấn công đồng loạt v...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn Lịch sử lớp 5 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Lịch sử lớp 5 9 10 38