Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Luyện từ và Câu lớp 4

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luyên từ và câu :

I.Nhận xét

CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI

1. Tìm các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao.
Người tìm đường lên các vì sao
Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để
bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non
nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: “ Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?”
Để tìm điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì, ông lại hì
hục làm thí nghiệm, có khi đến cả trăm lần.
Có người bạn hỏi:
- Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách và dụng cụ thí nghiệm như thế?
Xi-ôn-cốp-xki cười:
- Có gì đâu, mình chỉ tiết kiệm thôi.
Đúng là quanh năm ông chỉ ăn bánh mì suông. Qua nhiều lần thí nghiệm, ông đã tìm ra cách chế
khí cầu bay bằng kim loại. Sa hoàng chưa tin nên không ủng hộ. Không nản chí, ông tiếp tục đi sâu
vào lí thuyết bay trong không gian. Được gợi ý từ chiếc pháo thăng thiên, sau này ông đã thiết kế thành
công tên lửa nhiều tầng, trở thành một phương tiện bay tới các vì sao.
Hơn bốn mươi năm khổ công nghiên cứu, tìm tòi, Xi-ôn-cốp-xki đã thực hiện được điều ông hằng
tâm niệm: “ Các vì sao không phải để tôn thờ mà để chinh phục.”
Theo Lê Quang Long- Phạm Ngọc Toàn

Luyên từ và câu :

CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI

I.Nhận xét
1. Các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao :
- Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được ?
- Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách và dụng cụ thí nghiệm như thế ?

2. Các câu hỏi ấy là của ai và để hỏi ai?
3. Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi ?
Câu hỏi

Của ai

1. Vì sao quả bóng
không có cánh mà
vẫn bay được ?

Xi-ôn-cốp-xki

2. Cậu làm thế nào
mà mua được nhiều
sách và dụng cụ thí
nghiệm như thế?

Hỏi ai
Tự hỏi
mình

Dấu hiệu
- Từ: Vì sao
- Dấu chấm hỏi

Một người bạn Xi-ôn-cốp- -Từ: thế nào
-Dấu chấm hỏi
xki

Luyên từ và câu :

CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI
I.Nhận xét

Câu hỏi

Của ai

Hỏi ai

1. Vì sao quả bóng không
có cánh mà vẫn bay được ?

Xi-ôn-cốp-xki Tự hỏi
mình

2. Cậu làm thế nào mà
mua được nhiều sách và
dụng cụ thí nghiệm như
thế?

Một người bạn Xi-ôncốp-xki

Dấu hiệu
- Từ: Vì sao

- Dấu chấm hỏi
-Từ: thế nào
-Dấu chấm hỏi

Các từ: vì sao, thế nào,… được gọi là từ nghi vấn. Câu hỏi còn gọi
là câu nghi vấn.
Câu
hỏivấn)
đượcdùng
dùngđể
để hỏi
làmvề
gì?những điều chưa biết.
Câu Em
hỏi(hãy
còncho
gọi biết:
là câu
nghi
Câu
hỏilớn
được
dụng
trong
hợp nào?
Phần
câusửhỏi
là để
hỏi những
người trư...
I.Nhận xét
1. Tìm các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao.
Luyên từ và câu :
CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI
Người tìm đường lên các vì sao
Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ đ
bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non
nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: “ Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?”
Để tìm điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì, ông lại hì
hục làm thí nghiệm, có khi đến cả trăm lần.
người bạn hỏi:
- Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách và dụng cụ thí nghiệm như thế?
Xi-ôn-cốp-xki cười:
-gì đâu, mình chỉ tiết kiệm thôi.
Đúng là quanh năm ông chỉ ăn bánh mì suông. Qua nhiều lần thí nghiệm, ông đã tìm ra cách chế
khí cầu bay bằng kim loại. Sa hoàng chưa tin nên không ủng hộ. Không nản chí, ông tiếp tục đi sâu
vào lí thuyết bay trong không gian. Được gợi ý từ chiếc pháo thăng thiên, sau này ông đã thiết kế thành
công tên lửa nhiều tầng, trở thành một phương tiện bay tới các vì sao.
Hơn bốn mươi năm khổ công nghiên cứu, tìm tòi, Xi-ôn-cốp-xki đã thực hiện được điều ông hằng
tâm niệm: “ Các vì sao không phải để tôn thờ mà để chinh phục.”
Theo Quang Long- Phạm Ngọc Toàn
Bài giảng điện tử môn Luyện từ và Câu lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn Luyện từ và Câu lớp 4 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Luyện từ và Câu lớp 4 9 10 235