Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Mỹ thuật lớp 4

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI

Mĩ thuật lớp 4
Giáo viên:Hoàng Thị Liên Ni
Năm học: 2014 - 2015

ĐỐ VUI VỀ CON VẬT

Con gì ăn no
Bụng to mắt híp
Miệng kêu ụt ịt
Nằm thở phì phò ?

ĐỐ VUI VỀ CON VẬT

Con gì mào đỏ
Gáy ò ó o ...
Mỗi sáng tinh mơ
Gọi người thức dậy ?

ĐỐ VUI VỀ CON VẬT

Thường nằm đầu hè
Giữ nhà cho chủ
Người lạ nó sủa
Người quen nó mừng ?

ĐỐ VUI VỀ CON VẬT

Con gì ăn cỏ
Đầu có 2 sừng
Lỗ mũi buộc thừng
Kéo cày rất giỏi ?

MĨ THUẬT
Bài 8: Tập nặn tạo dáng
NẶN HOẶC XÉ DÁN CON VẬT
QUEN THUỘC

Mĩ thuật

Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc xé dán con vật quen thuộc

I. QUAN SÁT,NHẬN XÉT:
Thảo luận nhóm:

1

3

2

4

Mĩ thuật

Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc xé dán con vật quen thuộc

I.QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
Thảo luận nhóm:

Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau:

- Em hãy kể tên những con vật có trong
tranh?
- Những con vật đó có điểm gì chung ?

- Chúng có đặc điểm gì khác nhau ?

Mĩ thuật
Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc xé dán con vật

I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
* Thảo luận nhóm:

Quan sát hình ảnh và
trả lời các câu hỏi sau:
- Em hãy kể tên các
con vật trong tranh ?
- Những con vật có
đặc điểm gì chung ?
- Chúng có đặc điểm
gì riêng ?

1

3

2

4

Mĩ thuật
Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc vẽ xé, dán con vật

I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
Thảo luận nhóm: Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau:

Kể tên các con vật

Con1 thỏ

Con2mèo

Mĩ thuật
Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc xé dán con vật

I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
Thảo luận nhóm:

Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau:

Kể tên các con vật

Con3trâu

Con4 gà

Mĩ thuật
Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc xé dán con vật

Thảo luận nhóm:

Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau:

- Những con vật có đặc điểm gì chung ?

Đầu,
mắt,
mũi...

Mĩ thuật
Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc xé dán con vật

I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
Thảo luận nhóm:

Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau:

- Những con vật có đặc điểm gì chung ?

Mình,
chân,
đuôi

Mĩ thuật
Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc xé dán con vật

I. QUAN
I. HoạtSÁT,
động
NHẬN
cơ bản
XÉT:
Thảo luận nhóm: Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau:

Chúng có đặc điểm gì khác nhau ?

- Có đôi tai dài,
đuôi cụt, tròn.

- Tai nhỏ và nhọn, mình
thon và có đuôi dài.

Mĩ thuật
Bài 8: Tập nặn tạo dáng
Nặn hoặc xé dán con vật quen thuộc

I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:
Thảo luận nhóm: Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau:

Chúng có đặc điểm gì khác nhau ?

- Có đôi sừng cong,
dài, mình màu xám.

- Có mào màu đỏ, mình
có màu sắc sặc sỡ.

Mĩ thuật...
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
Mĩ thuật lớp 4
Mĩ thuật lớp 4
Giáo viên:Hoàng Thị Liên Ni
Năm học: 2014 - 2015
Bài giảng điện tử môn Mỹ thuật lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn Mỹ thuật lớp 4 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Mỹ thuật lớp 4 9 10 561