Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Tập làm văn lớp 4

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Trần Thị Vường

Kiểm tra
bài
cũ
Dựa vào tranh và phát triển ý
nêu dưới mỗi tranh thành một
đoạn văn hoàn chỉnh.

Tập làm văn

Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
1. Đọc cốt truyện sau

Vào nghề

Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục
“Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn
tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao
cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng
nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa
diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.
Theo TIẾNG VIỆT 3, 1985

Sự
việc
chính
1 trong
cốttrong
truyện
Cốt
truyện
nghề”
được
chia
Có
mấy
sự“Vào
việc
chính
cốt
“Vào
là
gì ? ?
làmnghề”
mấy đoạn
truyện
“Vào
nghề”
Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết
mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn
viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc
giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên
nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú
ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng
mong ước.
Theo TIẾNG VIỆT 3, 1985

Đoạn
1.Va-li-a được bố mẹ cho đi
xem xiếc. Em thích nhất tiết
mục “Cô gái phi ngựa, đánh
đàn” và mơ ước thành diễn
viên biểu diễn tiết mục ấy.

Sự việc chính
1.Va-li-a mơ ước trở
thành diễn viên xiếc
biểu diễn tiết mục phi
ngựa, đánh đàn.

Sự việc chính 2 trong cốt truyện
“Vào nghề” là gì ?
Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết
mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn
viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc
giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên
nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú
ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng
mong ước.

Đoạn
1.Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc.
Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi
ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn
viên biểu diễn tiết mục ấy.
2.Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông
giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét
dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng
rồi cũng nhận lời.

Sự việc chính
1.Va-li-a mơ ước trở
thành diễn viên xiếc
biểu diễn tiết mục phi
ngựa, đánh đàn.
2. Va-li-a xin học
nghề ở rạp xiếc và
được giao việc quét
dọn chuồng ngựa.

Sự việc chính 3 trong cốt truyện
“Vào nghề” là gì ?
Vào n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn Tập làm văn lớp 4 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Tập làm văn lớp 4 9 10 854