Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIEZEL SỬ DỤNG BƠM CAO ÁP PHÂN PHỐI

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐHSPKT HƯNG YÊN

Lớp ĐLK34L

Bài giảng
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG
CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ
DIEZEL SỬ DỤNG BƠM CAO ÁP PHÂN
PHỐI

-1-

ĐHSPKT HƯNG YÊN

Lớp ĐLK34L

PHẦN I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ
DIEZEL SỬ DỤNG BƠM CAO ÁP PHÂN PHỐI

I.Công dụng, yêu cầu, phân loại:
1.1- Công dụng:
Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ DIEZEL có công d ụng hút d ầu t ừ
thùng chứa, lọc sạch và tạo áp lực cao phun vào buồng đốt của động cơ dưới dạng
sương mù, đúng thời điểm và lượng nhiên liệu phù hợp với phụ tải của động cơ.
1.2- yêu cầu:
a. Chỉ tiêu kĩ thuật:
Do chất lượng phun nhiên liệu có ảnh hưởng lớn đến công suất, mức tiêu
hao nhiên liệu của động cơ. Vì vậy hệ thống cung cấp nhiên li ệu c ần ph ải đ ảm
bảo các yêu cầu sau:
- Dầu DIEZEl cung cấp cho động cơ phải sạch.
- Thời điểm bắt đầu phun dầu phải chính xác, thời điểm kết thúc ph ải d ứt
khoát để tránh hiện tượng phun nhỏ giọt.
- lượng nhiên liệu phun phải kịp thời, đúng thời điểm quy định và đồng đều
giữa các Xilanh của động cơ.
- áp suất phun phải đảm bảo để nhiên liệu phun ra ở dạng sương mù và bảo
đảm đọ phun xa tới các góc của buồng cháy.
-Lượng nhiên liệu phun phải thay đổi phù hợp với các chế độ làm việc của
động cơ.
b. Chỉ tiêu về kinh tế:
-Hoạt động lâu bền, có đọ tin cạy cao.
- Dễ dàng và thuận tiện trong sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa.
-Dễ chế tạo, giá thành hạ.
-2-

ĐHSPKT HƯNG YÊN
1.3. Phân loại:

Lớp ĐLK34L

Có nhiều kiểu phân loại hệ thống cung cấp nhiên liệu DIEZEL sủ dụng bơm
cao áp phân phối nhưng ngày nay dựa vào hình thức hoạt động của b ơm ng ười
phân thành:
- Hệ thống cung cấp nhiên liệu DIEZEL sử dụng bơm cao áp trang bị bộ
điều tốc điều khiển bằng cơ năng.
-Hệ thống cung cấp nhiên liệu DIEZEL sử dụng bơm cao áp điều khiển
bằng thiết bị điện tử .

-3-

ĐHSPKT HƯNG YÊN

Lớp ĐLK34L

II. SƠ ĐỒ CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CHUNG CỦA HỆ THÔNGS CUNG CẤP
NHIÊN LIỆU DIEZEL SỬ DỤNG BƠM CAO ÁP PHÂN PH

2.1 Sơ đồ cấu tạo:

Hình 1: Sơ đồ cấu tạo chung của hệ thống cung cấp nhiên li ệu DIEZEL sử d ụng b ơm cao áp
phân phối Trang bị bộ điều tốc cơ khí

2.2 Nguyên lý làm việc:
- Trục dẫn động bơm cao áp được quay nhờ Curoa căng(hoặc bánh răng) dầu
DIEZEL được bơm cung cấp nhiên liệu hút qua bộ tách n ước và lọc d ầu t ới đ ường
dầu vào bơm cao áp.
-4-

ĐHSPKT HƯNG YÊN
Lớp ĐLK34L
Bộ lọc dầu có tác dụng lọc sạch các cặn bẩn trong dầu DIEZEL và bộ tách
nước gắn ở phía dưới của bộ lọc dầu để loại bỏ nước có lẫn trong nhiên li ệu. Khi
trục bơm quay nhiên liệu được hút vào bơm...
ĐHSPKT H NG YÊN L p ĐLK34LƯ
Bài gi ng
GI I THI U CHUNG V H TH NG
CUNG C P NHIÊN LI U Đ NG C Ơ
DIEZEL S D NG B M CAO ÁP PHÂN Ơ
PH I
-1-
Bài giảng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIEZEL SỬ DỤNG BƠM CAO ÁP PHÂN PHỐI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIEZEL SỬ DỤNG BƠM CAO ÁP PHÂN PHỐI - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIEZEL SỬ DỤNG BƠM CAO ÁP PHÂN PHỐI 9 10 842