Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hướng dẫn bé tập nói Đề tài: Củ cà rốt

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN NHẬN BIẾT TẬP NÓI
Đề tài: CỦ CÀ RỐT
1. Mục đích yêu cầu.
• Cháu nhận biết được tên, hình dạng to – nhỏ của củ cà rốt.
• Cháu trả lời được các câu hỏi: Cái gì đây? Củ cà rốt nào to hơn? Nhỏ hơn?
• Biết đọc vuốt đuôi theo bài thơ củ cà rốt. Nói được các từ: củ cà rốt, cà rốt to, nhỏ.
• Hiểu và thực hiện được một số yêu cầu của cô.
• Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
2. Chuẩn bị.
• 2 củ cà rốt thật (củ to-củ nhỏ)
• Cà rốt to nhỏ cho từng trẻ
• Bìa gắn cà rốt to- nhỏ cho từng trẻ.
3. Tiến hành.
Hoạt động 1: Nhận Biết Cà Rốt
- Chơi trò chơi: Con thỏ gật gật
- Đưa cà rốt ra và hỏi: củ gì đây? Ai lên đây lấy củ cà rốt cho cô? ( trẻ lên tìm và lấy cà
rốt)
- Con nhìn và chỉ cho cô củ cà rốt nào to hơn ( nhỏ hơn)
- Cô mang đến cho từng trẻ cầm, sờ, nói so sánh cà rốt to, nhỏ.
Hoạt động 2: Bé Chơi Với Cà Rốt
- Tình huống thỏ đến chơi.
- Bây giờ các con sẽ tặng cà rốt cho thỏ: cô phát cho mỗi trẻ một củ to một củ nhỏ và
yêu cầu trẻ chọn cà rốt to tặng bạn thỏ to, cà rốt nhỏ tặng thỏ.
- Thỏ cảm ơn và mơi các bé đọc thơ cùng thỏ.
- Hôm nay cô thây các bé rất ngoan cô cho các con chơi một trò hơi nhé. Cô tặng cho
mỗi bạn một chiếc khuôn có hình củ cà rốt. các con sẽ tìm và gắn củ cà rốt vừa với
khuôn nhé.
- Trẻ thực hiện cô quan sát và hỏi trẻ về hình dạng to nhỏ của cà rốt.
Kết thúc: cô và trẻ cùng vân đông theo nhạc.

...
GIÁO ÁN NHẬN BIẾT TẬP NÓI
Đề tài: CỦ CÀ RỐT
1. Mục đích yêu cầu.
• Cháu nhận biết được tên, hình dạng to – nhỏ của củ cà rốt.
• Cháu trả lời được các câu hỏi: Cái gì đây? Củ cà rốt nào to hơn? Nhỏ hơn?
• Biết đọc vuốt đuôi theo bài thơ củ cà rốt. Nói được các từ: củ cà rốt, cà rốt to, nhỏ.
• Hiểu và thực hiện được một số yêu cầu của cô.
• Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
2. Chuẩn bị.
• 2 củ cà rốt thật (củ to-củ nhỏ)
• Cà rốt to nhỏ cho từng trẻ
• Bìa gắn cà rốt to- nhỏ cho từng trẻ.
3. Tiến hành.
Hoạt động 1: Nhận Biết Cà Rốt
- Chơi trò chơi: Con thỏ gật gật
- Đưa cà rốt ra và hỏi: củ gì đây? Ai lên đây lấy củ cà rốt cho cô? ( trẻ lên tìm và lấy cà
rốt)
- Con nhìn và chỉ cho cô củ cà rốt nào to hơn ( nhỏ hơn)
- Cô mang đến cho từng trẻ cầm, sờ, nói so sánh cà rốt to, nhỏ.
Hoạt động 2: Bé Chơi Với Cà Rốt
- Tình huống thỏ đến chơi.
- Bây giờ các con sẽ tặng cà rốt cho thỏ: cô phát cho mỗi trẻ một củ to một củ nhỏ và
yêu cầu trẻ chọn cà rốt to tặng bạn thỏ to, cà rốt nhỏ tặng thỏ.
- Thỏ cảm ơn và mơi các bé đọc thơ cùng thỏ.
- Hôm nay cô thây các bé rất ngoan cô cho các con chơi một trò hơi nhé. Cô tặng cho
mỗi bạn một chiếc khuôn có hình củ cà rốt. các con sẽ tìm và gắn củ cà rốt vừa với
khuôn nhé.
- Trẻ thực hiện cô quan sát và hỏi trẻ về hình dạng to nhỏ của cà rốt.
Kết thúc: cô và trẻ cùng vân đông theo nhạc.
Bài giảng hướng dẫn bé tập nói Đề tài: Củ cà rốt - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài giảng hướng dẫn bé tập nói Đề tài: Củ cà rốt 9 10 718