Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng kỹ thuật thu thanh ghi âm

Được đăng lên bởi thuhiennt
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 2734 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO ÁN MÔN

KT THU THANH & GHI ÂM.
HỆ CAO ĐẲNG

BIÊN SOẠN : THS:CÙ VĂN THANH.
11/21/14

THANHVOV

1

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC.
NỘI DUNG:
Chương 1 : Máy thu thanh.
1.1:Tổng quan về máy thu thanh.
1.2 : Mạch điện khối cao tần.
1.3 : Mạch điện khối trung tần.
1.4 : Mạch điện khối tách sóng.
1.5 : Mạch điện khối âm tần.
1.6 : Phân tích mạch điện máy thu thanh.
Chương 2 : Máy ghi âm CASSETE.
1.1 : Tổng quan về kỹ thuật ghi âm.
1.2 : Nguyên lý hoạt động của máy ghi âm từ tính.
1.3 : Đầu từ băng từ.
1.4: Các mạch điện cơ bản của máy ghi âm.
11/21/14

THANHVOV

2

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC.
Chương 3:
1.1: Tổng quan về máy ghi âm CD.
1.2: Nguyên lý ghi âm CD.
1.3: Các mạch điện trong máy ghi âm CD.
1.4: Giới thiệu một số máy ghi âm CD.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Trang bị cho sv những kiến thức cô đọng về kỹ thuật máy thu thanh dân dụng
và chuyên dụng.
Sv có thể vận hành bảo dưỡng tốt máy thu thanh, máy ghi âm.
THỜI GIAN THỰC HiỆN.(45t)
TÀI LiỆU THAM KHẢO:
1: Gt máy thu thanh-trường CĐ- PTTH1.
2 : Gt Máy âm của trường CĐ - PTTH1.
3: Đề cương năm 2013 của trường CĐ-PTTH1.
11/21/14

THANHVOV

3

CHƯƠNG 1 : MÁY THU THANH.
1.1:Tổng quan về máy thu thanh.
1.2 : Mạch điện khối cao tần.
1. 3 : Mạch điện khối trung tần.
1. 4 : Mạch điện khối tách sóng.
1. 5 : Mạch điện khối âm tần.
1. 6 : Phân tích mạch điện máy thu thanh.

11/21/14

THANHVOV

4

1.1: TỔNG QUAN VỀ MÁY THU THANH
1.1.1. Khái niệm về máy thu thanh
1.1.2. Sơ đồ khối máy thu thanh
1. Sơ đồ khối máy thu thanh AM
2. Sơ đồ khối máy thu thanh FM
3. Sơ đồ khối máy thu thanh AM/FM mono
4. Sơ đồ khối máy thu thanh AM/FM stereo
1.1.3. Các đặc tính kỹ thuật của máy thu thanh
1.1.4. Anten thu thanh

11/21/14

THANHVOV

5

CHƯƠNG 1.1: TỔNG QUAN VỀ MÁY THU THANH.
1.1.1.Khái niệm , phân loại về máy thu thanh.
1.Khái niệm.
+Máy thu thanh là một thiết bị thu các chương trình phát thanh trong nước ,
ngoài nước,của trung ương và địa phương trên làn sóng điện từ RF.
+|Máy thu thanh còn được gọi là Radio.
RF
AT

Máy phát thanh

Máy thu thanh

AT

2.Phân loại:
• Máy thu thanh có nhiều loại:
• Máy thu thanh khuếch đại thẳng, máy thu thanh đổi tần.
• Máy thu thanh dân dụng,máy thu thanh chuyên dùng.
• Máy thu thanh dùng đèn điện tử,máy thu thanh dùng bán dẫn.
• Máy thu thanh một băng , máy thu thanh nhiều băng...v.v.
11/21/14

THANHVOV

6

1.2.SƠ ĐỒ KHỐI MÁY THU THANH.
1.2.1.Sơ đồ khối máy thu thanh AM.
A.Sơ đồ khối máy thu thanh khuếch đại thẳng.
+Anten.
+Inc :Mạch vào.
+Amp RF ;Khuếch đại cao tần.
inc
+Det AM : Tách sóng AM.
+AGC : Mạch tự đ...
11/21/14 THANHVOV 1
GIÁO ÁN MÔN
KT THU THANH & GHI ÂM.
HỆ CAO ĐẲNG
BIÊN SOẠN : THS:CÙ VĂN THANH.
bài giảng kỹ thuật thu thanh ghi âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng kỹ thuật thu thanh ghi âm - Người đăng: thuhiennt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
bài giảng kỹ thuật thu thanh ghi âm 9 10 832