Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Lịch sử Nhà nước và Pháp Luật thế giới

Được đăng lên bởi memo7879
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3244 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN ĐỀ 2
PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG 

VÀ PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI

ThS. Pham Thi Phuong Thao

1. Pháp luật các quốc gia phương Đông cổ đại
1.1 Bộ luật Hammurapi của Lưỡng Hà cổ đại
1.2 Bộ luật Manu của Ấn Độ cổ đại
1.3 Pháp luật Trung Quốc cổ đại
2. Đặc điểm chung của pháp luật phương Đông
cổ đại
ThS. Pham Thi Phuong Thao

BỘ LUẬT HAMMURAPI
(Lưỡng Hà cổ đại)
Đặc điểm
Nguồn của bộ luật
Bộ luật gồm 282 điều, 3 phần: mở đầu, nội

dung và kết luận

ThS. Pham Thi Phuong Thao

Nội dung chủ yếu của Bộ luật
Hammurapi
Quy định về dân sự
Quy định về hợp đồng
Quy định về hôn nhân gia đình
Quy định về thừa kế
Quy định về tội phạm và hình phạt
Quy định về tố tụng

ThS. Pham Thi Phuong Thao

Quy định về hợp đồng
 Hợp đồng mua bán: 3 điều kiện có hiệu lực
 Người bán phải là người chủ thật sự của tài sản (Điều 1)
 Phải có người làm chứng (Điều 7)
 Tài sản phải đảm bảo đúng giá trị sử dụng của nó
 Hợp đồng vay mượn
 Quy định về mức lãi suất (Điều 89)
 Điều kiện đảm bảo hợp đồng


Phương thức trả nợ vay: bạc, thóc, nhà cửa, ruộng vườn, nô lệ, vợ, con,
bán thân. (Điều 117, 118, 119)

ThS. Pham Thi Phuong Thao

Quy định về hợp đồng
Hợp đồng lĩnh canh ruộng đất
Quy định về mức thu tô: (Điều 46, 64)
Trách nhiệm của bên lĩnh canh trong trường hợp không chuyên

cần canh tác (Điều 42,43,44)
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lĩnh canh (Điều
45)
Hợp đồng gửi giữ
Điều kiện: Phải có người làm chứng và phải có giấy giao kèo
Nếu là gửi thóc thì người gửi phải nộp một khoản thuế kho
(mỗi guru thóc phải nộp 5 ca thuế kho (Điều 121))

ThS. Pham Thi Phuong Thao

Quy định về hôn nhân gia đình
Việc kết hôn phải có giấy tờ (Điều 128)
• Pháp luật công khai thừa nhận sự bất bình đẳng giữa

vợ và chồng, thể hiện chế độ gia trưởng sâu sắc
(Điều 117, 138, 137, 141, 148)
• Có một số quy định bảo vệ cho quyền lợi của người
phụ nữ (Điều 138, 142, 148, 142, 149, 144)
• Quy định bảo vệ các giá trị đạo đức trong xã hội
(Điều 129, 130, 155)

ThS. Pham Thi Phuong Thao

Quy định về thừa kế
Hình thức: theo di chúc hoặc theo pháp luật (Điều 165,

179, 180, 182)
Thời điểm phát sinh quyền thừa kế: cái chết của người
cha
Các con trai và gái, con của nữ nô lệ (nếu được cha
thừa nhận) đều có quyền thừa kế tài sản của cha (Điều
170).
Người cha có quyền tước quyền thừa kế của con (Điều
169)

ThS. Pham Thi Phuong Thao

Quy định về hình sự
Có ý thức phân biệt về việc cố ý phạm tội và vô ý phạm

tội (Điều 207)
Hình phạt mang tính chất trừng phạt, dã man
 Hình phạt mang tính chất...
CHUYÊN Đ 2
PHÁP LU T PH NG ĐÔNG ƯƠ
VÀ PH NG TÂ Y C Đ IƯƠ
ThS. Pham Thi Phuong Thao
Bài giảng Lịch sử Nhà nước và Pháp Luật thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Lịch sử Nhà nước và Pháp Luật thế giới - Người đăng: memo7879
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Bài giảng Lịch sử Nhà nước và Pháp Luật thế giới 9 10 155