Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lớp VĐK nâng cao

Được đăng lên bởi Duc Tu
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng lớp VĐK nâng cao
Bài 1,2Giới thiệu chung :
1.Kiến trúc vi điều khiển:
AVR là họ vi điều khiển mới, với những tính năng rất mạnh đ ược tích
hợp trong chip của hãng Atmel theo công nghệ RISC, nó ngang hang với các
họ vi điều khiển khác cùng thời như PIC, Pisoc, nhưng được sử dụng phổ
biến hơn .
Do ra đời muộn hơn nên họ vi điều khiển AVR có nhiều tính năng
mới đáp ứng tối đa nhu cầu của ng ười sử dụng, nhất là những ai đã sử dụng
qua các dòng vi điều khiển trước nó như họ 89xx sẽ có sự so sánh toàn diện
hơn về độ ổn định, khả năng tích hợp v à sự mềm dẻo trong việc lập tr ình
AVR, đặc biệt là nó có bộ phần mềm lập trình vô cùng tiện dụng .
Một số tính năng mới của họ AVR:
- Giao diện SPI đồng bộ.
- Các đường dẫn vào/ra (I/O) lập trình được.
- Giao tiếp I2C.
- Bộ biến đổi ADC 10 bit.
- Các kênh băm xung PWM.
- Các chế độ tiết kiệm năng lượng như sleep, stand by..vv.
- một bộ định thời Watchdog.
- 3 bộ timer/Counter 8 bit.
- 1 bộ timer/Counter 16 bit.
- 1 bộ so sánh analog.
- bộ nhớ EEPROM.
- Giao tiếp USART..vv.
2. Giới thiệu vi điều khiển Atmega16L:

1

Lựa chọn vi điều khiển Atmelga16L về tính năng có đầy đủ tính năng
của họ AVR, về giá thành so với các loại khác thì giá thành là vừa phải khi
nghiên cứu và làm các công việc ứng dụng tới vi điều khiển.
Tính năng:
- Bộ nhớ 16K(flash) .
- 512 byte (EEPROM).
- 1 K (SRAM).
- Đóng vỏ 40 chân , trong đó có 32 chân v ào ra dữ liệu chia làm 4
PORT A,B,C,D. Các chân này đ ều có chế độ pull_up reitors.
- Giao tiếp SPI.
- Giao diện I2C.
- Có 8 kênh ADC 10 bit.
- 1 bộ so sánh analog.
- Có 4 kênh băm xung PWM.
- 3 bộ timer/counter , 2 bộ timer/counter 0,2 ở chế độ 8 bit, 1 bộ
timer/counter1 16 bit.
- 1 bộ định thời Watchdog.
- 1 bộ truyền nhận UART lập trình được.

24VCC

Cách sử dụng và tính năng các chân khi thiết kế mạch:
- Vcc và GND 2 chân cấp nguồn cho vi điều khiển hoạt động.
- Reset đây là chân reset cứng khởi động lại mọi hoạt động của hệ thống.
- 2 chân XTAL1, XTAL2 các chân t ạo bộ dao động ngoài cho vi điều khiển,
các chân này được nối với thạch anh (hay sử dụng loại 4M), tụ gốm (22p).
- Chân Vref thường nối lên 5v(Vcc), nhưng khi sử dụng bộ ADC thì chân
này được sử dụng làm điện thế so sánh, khi đó chân n ày phải cấp cho nó
điện áp cố định, có thể sử dụng diod zener:

10K
R
Vref
5V

GND

DIODE BREAKDOWN

Hình 3.7. Cách nối chân Vref
- Chân Avcc thường được nối lên Vcc nhưng khi sử dụng bộ ADC
thì chân này được nối qua 1 cuộn cảm lên Vcc với mục đích ổn
định điện áp cho bộ biến đổi.
2

3. Phần mềm...
1
Bài giảng lớp VĐK nâng cao
Bài 1,2Giới thiệu chung :
1.Kiến trúc vi điều khiển:
AVR là hvi điều khiển mới, với những tính năng rất mạnh đ ược tích
hợp trong chip của hãng Atmel theo công ngh ệ RISC, nó ngang hang với các
h vi điều khiển khác c ùng thi như PIC, Pisoc, nhưng đư ợc sử dụng phổ
biến hơn .
Do ra đời muộn hơn nên hvi điều khiển AVR nhiều tính năng
mới đáp ứng tối đa nhu cầu của ng ười sử dụng, nhất là nhng ai đã sdụng
qua các dòng vi điều khiển trước như h89xx ssso sánh to àn diện
hơn v độ ổn định, khả năng tích hợp v à smềm dẻo trong việc lập tr ình
AVR, đặc biệt là nó có bộ phần mềm lập trình vô cùng tiện dụng .
Một số tính năng mới của họ AVR:
- Giao diện SPI đồng bộ.
- Các đường dẫn vào/ra (I/O) lập trình được.
- Giao tiếp I2C.
- B biến đổi ADC 10 bit.
- Các kênh băm xung PWM.
- Các chế độ tiết kiệm năng l ượng như sleep, stand by..vv.
- một bộ định thời Watchdog.
- 3 bộ timer/Counter 8 bit.
- 1 bộ timer/Counter 16 bit.
- 1 bộ so sánh analog.
- b nhớ EEPROM.
- Giao tiếp USART..vv.
2. Giới thiệu vi điu khiển Atmega16L:
Bài giảng lớp VĐK nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lớp VĐK nâng cao - Người đăng: Duc Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bài giảng lớp VĐK nâng cao 9 10 610