Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Mapinfo

Được đăng lên bởi leenguyen2020
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1673 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam
Viện Thông tin Tư liệu địa chất

Giáo trình tin học địa chất
hướng dẫn sử dụng MapInfo
( Dùng cho lớp tin học địa chất )

Người Viết : Lê Tuấn Anh
Lê Minh Tuân

Hà nội, 1997

ST & upload by 

Mở đầu

T

rước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của tin học, và sự ứng dụng rộng rãi của
công nghệ GIS (Geographic Information System) trong quản lý, sản xuất cũng

như trong các nghành khác nhau đặc biệt là các nghành khoa học trái đất cho phép con
người mô phỏng hình dáng bề mặt trái đất, quản lý tài nguyên thiên nhiên... cùng với các
phép toán, các công cụ để phân tích, truy xuất, tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh chóng
hiệu quả, công cụ ngày càng khẳng định vị trí vững chắc của nó trong thế giới tin học.
Trong nhiều năm qua, Cục Địa chất Việt nam đã chú ý đầu tư, xây dựng và phát triển
các cơ sở tin học (con người, thiết bị ...) ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành công
cụ hữu ích giúp cho các nhà địa chất trong công tác thu thập, phân tích, xử lý số liệu và
phục vụ các cấp lãnh đạo trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản.
Tại Viện Thông tin Tư liệu Địa chất đã có những phần mềm GIS của các hãng nổi
tiếng trên thế giới như MGE của InterGraph, ArcInfo của ESRI và MAPINFO của
MapInfo Co... Trong những năm qua, bằng sự nỗ lực của tất cả các anh em làm tin học tại
Viện trong công tác nghiên cứu, xây dựng các quy trình công nghệ và triển khai sản xuất
đã bước đầu tạo ra được những sản phẩm có chất lượng. Ngày nay, công tác đào tạo GIS
cũng như chuyển giao công nghệ trở thành một trong những mục tiêu đào tạo của Viện.
Trong giáo trình này, chúng tôi cố gắng cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về
MAPINFO, một phần mềm GIS hiện đang được sử dụng phổ biến rộng rãi trong các
nghành đặc biệt là nghành Địa chất Việt Nam cũng như trên thế giới. Chúng tôi cũng rất
mong mọi người đọc qua đó sẽ nắm bắt được một cách nhìn tổng quan về các hệ GIS
cũng như những kiến thức cơ sở của MAPINFO một cách hệ thống và sử dụng sao cho
hiệu quả nhất trong công việc của mình.
Để cho giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn chúng tôi rất mong nhận được sự đóng
góp quý báu của các bạn./.

Tác giả.

2

Mục lục
- Chương I

: Cấu trúc của phần mềm MapInfo và một số khái niệm cơ bản

- Chương II

: Tạo mới các Table, Làm việc với Project

- Chương III : Làm việc với các đối tượng hình học trên Mapinfo.
- Chương IV : Làm việc với các đối tượng thuộc tính trên Mapinfo.
- Chương V

: Làm việc với Layer Cosmetic.

- Chương VI : Một số sử lý khác...
ST & upload by http://SVquanlydat.com
Cục địa chất khoáng sản Việt Nam
Viện Thông tin Tư liệu địa chất
Giáo trình tin học địa chất
hướng dẫn sử dụng MapInfo
( Dùng cho lớp tin học địa chất )
Người Viết : Tuấn Anh
Lê Minh Tuân
nội, 1997
Bài giảng Mapinfo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Mapinfo - Người đăng: leenguyen2020
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài giảng Mapinfo 9 10 495