Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: máy phát điện một chiều

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT ĐIỆN
HKI 09-10

GIỚI THIỆU
1. Tên Môn Học: Kỹ Thuật Điện
2. Ngành Học: Không Chuyên Điện
3. Số Tiết:
42
4. Đánh Giá:
• Kiểm Tra giữa Học Kỳ: 20%
• Thi cuối Học Kỳ:
80%
5. Giáo Trình:
[1] Nguyễn Kim Đính – Kỹ Thuật Điện –
Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM 2007
[2] Nguyễn Kim Đính – Bài Tập Kỹ Thuật Điện
Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TPHCM 2007

NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Khái niệm chung về Mạch Điện
2. Mạch Điện hình sin
3. Các phương pháp giải Mạch Sin
4. Mạch Điện ba pha
5. Khái niệm chung về Máy Điện
6. Máy Biến Áp
7. Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha
8. Máy Phát Đồng Bộ Ba Pha
9. Máy Điện Một Chiều.

MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

a./ Tình dòng điện khởi động trực tiếp.
b./ Tình điện trở Rmm cần nối tiếp với động cơ để giảm dòng điện khởi
động đến giá trị bằng 2.Iđm.
c./ Khi động cơ mang tải, nếu mạch điện vẫn còn đấu nối với điện trở
Rmm, xác định tốc độ quay của động cơ khi dòng qua động cơ đạt giá
trị bằng định mức.



...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: máy phát điện một chiều - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: máy phát điện một chiều 9 10 116