Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng mố trụ cầu

Được đăng lên bởi chituong92
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 2540 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỐ TRỤ CẦU

1

NỘI DUNG MÔN HỌC
•
•
•
•
•
•

Khái niệm chung về mố trụ cầu dầm
Cấu tạo mố trụ cầu dầm
Tính toán mố trụ cầu dầm
Trụ cầu khung
Mố trụ cầu vòm
Mố trụ cầu treo và cầu dây văng

2

Khái niệm chung về mố trụ cầu
• Khái niệm chung
• Cấu tạo và phân loại
• Nguyên tắc, xác định kích thước cơ bản
của mố trụ cầu

3

CẤU TẠO MỐ TRỤ CẦU DẦM
• Cấu tạo mố cầu dầm
• Cấu tạo trụ cầu dầm
• Mố trụ dẻo

4

TÍNH TOÁN MỐ TRỤ CẦU DẦM
• Các loại tải trọng tác dụng lên mố cầu
• Các tổ hợp tải trọng tác dụng lên trụ cầu
đường ôtô
• Tính toán thiết kế mố cầu
– Tính toán nội lực trong mố cầu đường ôtô
– Tính duyệt các bộ phận mố cầu

• Tính toán thiết kế trụ cầu
• Tính toán mố trụ dẻo

5

TRỤ CẦU KHUNG
• Cấu tạo
• Đặc điểm tính toán

6

MỐ TRỤ CẦU VÒM
• Mố cầu vòm
• Trụ cầu vòm
• Đặc điểm tính toán mố trụ cầu vòm

7

MỐ TRỤ CẦU TREO VÀ CẦU DÂY
VĂNG
•
•
•
•

Mố neo cầu treo
Trụ tháp cầu treo
Trụ tháp cầu dây văng
Đặc điểm tính toán mố trụ cầu treo và cầu
dây văng

8

MỐ TRỤ CẦU

5/19/2007

Khái niệm chung về mố trụ cầu

1

1

Khái niệm chung về mố trụ cầu
• Khái niệm chung
• Cấu tạo và phân loại
• Nguyên tắc, xác định kích thước cơ bản
của mố trụ cầu

5/19/2007

Khái niệm chung về mố trụ cầu

2

2

KHÁI NIỆM CHUNG
• Khái niệm chung về mố trụ cầu
– Khái niệm: Mố cầu; trụ cầu
– Đặc điểm của mố trụ cầu
–
–
–
–
–
–

Thi công khó khăn
Giá thành
Môi trường làm việc (ăn mòn, mực nước thay đổi…)
Khả năng sửa chữa
Ảnh hưởng mỹ quan
Các yếu tố ảnh hưởng: Môi trường, địa chất, nước…

– Các yêu cầu đối với mố trụ cầu
–
–
–
–
–
5/19/2007

Đảm bảo mỹ quan kiến trúc
Khả năng chịu lực trong tương lai
Tính phù hợp với các điều kiện tự nhiên
Có khả năng thi công
Giảm giá thành đến mức tối đa.
Khái niệm chung về mố trụ cầu

3

3

KHÁI NIỆM CHUNG
•

Trụ cầu
– Giữa hai nhịp
– Thường hay nằm trong dòng chảy, vị trí ảnh hưởng tầm nhìn với cầu
cạn → Làm việc theo hai phương, yêu cầu có kính thước phù hợp,
giảm thiểu tác động của dòng chảy, phù hợp với sơ đồ chịu lực
– Có cấu tạo phù hợp với chịu lực theo hai phương.Các yêu cầu đối với
mố trụ cầu

• Mố cầu
–
–
–
–
–
–
–

Giữa nhịp và đường
Nằm tại bờ sông
Chịu tải trọng (thẳng đứng, lực ngang…) truyền từ kết cấu nhịp
Có tác dụng của một tường chắn đất
Bảo vệ xói lở bờ sông.
Là công trình chỉnh trị dòng chảy
Làm việc theo phương dọc cầu là chính do đó có cấu tạo không đối
xứng và chủ yếu theo phương dọc

5/19/2007

Khái niệm chung về mố trụ cầu

4

4

PHÂN LOẠI MỐ TRỤ CẦU
• Trụ cầu
–
–
–
–

Vị trí giữa hai nhịp kề nhau
Làm việc theo...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng mố trụ cầu - Người đăng: chituong92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
bài giảng mố trụ cầu 9 10 603