Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng môn kĩ thuật ấn loát

Được đăng lên bởi Lươn Đế Vương
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 3014 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG
MÔN KỸ THUẬT ẤN LOÁT
LỚP ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

Tháng 8 năm 2014

1

MỤC LỤC
Chương I : Tổng quan về sản xuất in
1- Thông tin và các phương tiện truyền tải thông tin
2- Ngành Công nghiệp in
3- Các sản phẩm in
4- In và công nghệ in
5- Các công nghệ in chính
6- Tổng quan về các phương pháp in
7- Sản xuất in

2

Chương II: Cơ sở của quá trình in phục chế hình ảnh
1- Ánh sáng
1- Đặc điểm của ánh sáng
2- Vật bị chiếu sáng
2- Màu sắc
1- Màu sắc của ánh sáng
2- Vật mang màu
3- Tổng hợp màu
4- Hệ so màu
3- Phục chế ảnh và ảnh nhiều màu
1- T’ram và T’ram hóa hình ảnh
2- Nguyên lý phục chế ảnh nhiều màu
3- Nguyên lý in màu
4- Đánh giá chất lượng in màu
5- Dụng cụ đo đánh giá chất lượng tờ in
6- Các yếu tố ảnh hưởng và biểu hiện chất lượng in

3

Chương III: Công nghệ in
1- Công nghệ in offset
1- Cơ sở của in offset
2- Quá trình chế bản in
3- Nguyên lý cấu tạo, hoạt động của máy in offset
4- Công nghệ in offset
2- Công nghệ in Flexo
1- Đặc điểm in flexo
2- Quá trình chế bản flexo
3- Nguyên lý cấu tạo, hoạt động của máy in flexo
4- Công nghệ in flexo
3- Công nghệ in ống đồng
1- Đặc điểm in ống đồng
2- Quá trình chế tạo khuôn in ống đồng
3- Nguyên lý cấu tạo, hoạt động của máy in ống đồng
4- Công nghệ in ống đồng
4- Công nghệ in kỹ thuật số (KTS)
1- Đặc điểm in KTS
2- Chế tạo khuôn in KTS
3- Nguyên lý cấu tạo, hoạt động của máy in KTS
4- Công nghệ in KTS
4

Chương I : Tổng quan về sản xuất in
1- Thông tin và các phương tiện truyền tải thông tin
• Thông tin là sự biểu thị nội dung (tín hiệu) thu được từ thế giới bên ngoài
trong quá trình thích ứng của chúng ta với nó và sự thích ứng của các
giác quan ta với thế giới đó
• Tín hiệu là vật chất mang thông tin, nhờ đó mà thông tin được truyền từ
đối tượng này sang đối tượng kia. Tín hiệu gồm: Thông tin và vật mang
thông tin. In là tạo ra vật mang thông tin.
2- Ngành công nghiệp in:
• Công nghiệp in là ngành sản xuất thuộc lĩnh vực truyền thông, gồm: xuất
bản – in – phát hành. Nó mang tính dịch vụ đặc biệt, phù hợp với các
công ty vừa và nhỏ.
• Sự phát triển của công nghiệp in bị ảnh hưởng chủ yếu bởi các nhân tố
kinh tế vĩ mô như sự phát triển kinh tế và đòi hỏi của người tiêu dùng
• Trên thế giới công nghiệp in góp vào từ 1- 12% giá trị của các ngành
công nghiệp. Trong các nước phát triển công nghiệp in chiếm từ 0,5 –
4% GDP, ở Mỹ công nghiệp in chiếm tới 20% và là một trong 6 ngành
công nghiệp lớn nhất.
• Tại Việt Nam số công ty in khoảng 2000 đạt doanh thu khoảng 30.000 tỷ
đồng (năm 2010)
5

• CẤU TRÚC CỦA NGÀ...
1
1
BÀI GIẢNG
MÔN KỸ THUẬT ẤN LOÁT
LỚP ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC
Tháng 8 năm 2014
bài giảng môn kĩ thuật ấn loát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng môn kĩ thuật ấn loát - Người đăng: Lươn Đế Vương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
bài giảng môn kĩ thuật ấn loát 9 10 937