Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi tanbinht36
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 13550 lần   |   Lượt tải: 8 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------

-------

BÀI GIẢNG

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Biên soạn : Ths. LÊ THỊ BÍCH NGỌC

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU
Đảng và nhà nước đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường đại
học thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu học tập đảm bảo đúng tinh thần
và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Thực hiện chủ trương đó tài liệu hướng
dẫn học tập môn Pháp luật đại cương dùng cho sinh viên các ngành thuộc hệ Đào tạo từ xa
thuộc Học viện Công nghệ BCVT đã được biên soạn. Đây là môn học thuộc phần kiến thức
giáo dục đại cương theo chương trình khung trình độ đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Tài liệu đặt mục tiêu hướng dẫn các sinh viên nghiên cứu môn học Pháp luật đại cương
nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về nhà nước và pháp luật nói chung,
nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật
Việt Nam đủ làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật khác trong chương
trình đào tạo.
Tài liệu được kết cấu gồm 9 chương theo đề cương môn Pháp luật đại cương dành
cho chương trình đại học ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ BCVT.
Trong đó 3 chương đầu đề cập đến một số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. Năm
chương sau, mỗi chương đề cập chi tiết một số ngành luật quan trọng như Luật Hiến pháp,
luật hành chính, luật Hình sự và tố tụng hình sự, luật dân sự và tố tụng dân sự, luật kinh tế
và luật lao động. Đây là những ngành luật điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản nhất và
những quan hệ xã hội phổ biến trong đời sống xã hội.
Tài liệu biên soạn đã cập nhật những quy định mới nhất của hệ thống pháp luật Việt
Nam tuy nhiên có thể không tránh khỏi những thiếu sót mong nhận được sự đóng góp để tài
liệu được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn.!

Hà Nội, tháng 3 năm 2006

Ths. Lê Thị Bích Ngọc

Chương 1: Lý luận chung về nhà nước

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC
Nội dung của chương 1 trình bày những vấn đề lý luận hết sức cơ bản về Nhà nước
với ý nghĩa là một hiện tượng lịch sử xã hội phức tạp. Đứng từ góc độ nghiên cứu theo
phương pháp duy vật biện chứng khách quan, khoa học cho học viên thấy được sự phát
triển của lịch sử xã hội loài người được tiếp cận từ phương diện nhà nước. Qua những vấn
đề chung nhất về lý luận và thực tiễn cho thấy nhà nước có quá trình phát sinh, phát triển và
tồn tại trên những cơ sở kinh tế và xã hội nhất định. Qua đó khẳng định sự ra đời của Nhà...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn pháp luật đại cương - Người đăng: tanbinht36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Bài giảng môn pháp luật đại cương 9 10 57