Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Môn Thành phố Hồ Chí Minh học

Được đăng lên bởi loph413
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 5076 lần   |   Lượt tải: 26 lần
TRƯỜNG CÁN BỘ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

Đề cương bài giảng

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2011

1

LỜI GIỚI THIỆU
Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
lãnh đạo quản lý cho hệ thống chính trị cơ sở, các ban ngành của Thành phố, các ban
ngành của Trung ương đóng trên địa bàn. Từ năm 1997, môn Thành phố Hồ Chí Minh
học (khởi đầu từ môn Địa phương học) đã được đưa vào giảng dạy tại các lớp Trung
cấp chính trị và đã khẳng định được giá trị của bộ môn đối với người học.
Để phục vụ cho việc thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Chính trị - Hành Chính,
Khoa Xây dựng Đảng của Trường Cán bộ đã tiến hành biên soạn và xuất bản bộ đề
cương bài giảng môn Thành phố Hồ Chí Minh học theo hướng tinh gọn, hợp lý và đáp
ứng những yêu cầu thiết thực của người học.
Tập thể tác giả là những giảng viên đã trực tiếp tham gia giảng dạy trong nhiều năm.
Khoa Xây dựng Đảng xin trân trọng cảm ơn Thạc sỹ Nguyễn Sỹ Nồng, người có công
xây dựng Bộ môn từ những ngày đầu và hôm nay vẫn tận tình giúp đỡ trong việc biên
tập và tổ chức thực hiện Bộ môn.
Với ý nghĩa của bộ đề cương bài giảng, nội dung được trình bày còn nhiều vấn đề phải
tiếp tục được nghiên cứu trao đổi. Khoa Xây dựng Đảng mong muốn nhận được sự
đóng góp của các nhà khoa học, học viên các lớp để giúp cho Khoa ngày càng hoàn
chỉnh và có thể tiến tới xuất bản giáo trình về Bộ môn Thành phố Hồ Chí Minh học
trong thời gian sắp tới.
Khoa Xây Dựng Đảng

NỘI DUNG CÁC BÀI
1.

Nguồn lực tự nhiên và kinh tế – xã hội thành phố Hồ Chí Minh

2.

Lịch sử Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh

3.

Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh

4.

Văn hóa, con người Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh

5.

Kinh tế Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh

2

NHẬP MÔN – GIỚI THIỆU MÔN HỌC
TS.NGUYỄN THÀNH NAM
1.
Mục đích – yêu cầu.
Môn học Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nội dung được quy định
trong khung chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính của học viện.
Môn học cũng là một trong những học phần quan trọng thuộc về mảng kiến thức
địa phương học đáp ứng nhu cầu học tập cả lý luận lẫn thực tiễn đối với học viên là cán
bộ công chức Thành phố.
Nhận thức đúng, toàn diện, sâu sắc về nhiều mặt của Thành phố Hồ Chí Minh,
những kiến thức cơ bản của Thành phố đối với đội ngũ cán bộ công chức.
2.
Sự cần thiết của môn học.
Tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trang bị những
hiểu biết, tri thức, những vấn đề cơ bản của Thành phố cho cán bộ – công chức trong hệ
thống chín...
TRƯỜNG CÁN BỘ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
Đề cương bài giảng
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2011
1
Bài giảng Môn Thành phố Hồ Chí Minh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Môn Thành phố Hồ Chí Minh học - Người đăng: loph413
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài giảng Môn Thành phố Hồ Chí Minh học 9 10 523