Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 1 lần
--BÀI GI NG:

---

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

MỤC TIÊU
Sau khi học xong phần này, người học có
khả năng:
Trình bày được các lý thuyết về năng
lượng tái tạo.
Trình bày được các quy trình thiết kế
các nguồn năng lượng tái tạo.
Trình bày được các tiềm năng và cơ
hội ứng dụng năng lượng tái tạo tại Việt
Nam.

Bài giảng Năng lượng tái tạo

2

NỘI DUNG
Phần 1: Lý thuyết vê năng lượng tái tạo
I. Lý thuyết về năng lượng tái tạo
II. Năng lượng mặt trời
III. Năng lượng gió
IV. Năng lượng thủy điện
V. Năng lượng thủy triều và sóng
VI. Năng lượng địa nhiệt
VII. Năng lượng sinh khối
Phần 2: Năng lượng tái tạo tại Việt Nam
I. Tiềm năng năng lượng tái tạo tại Việt Nam
II. Hiện trạng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
III. Những vấn đê tồn tại và cơ hội ứng dụng NLTT tại VN.
Bài giảng Năng lượng tái tạo
3

Những hậu quả…

Bài giảng Năng lượng tái tạo

4

Năng lượng…

Bài giảng Năng lượng tái tạo

5

C u t o Tuabin gió
- Nacelle: Vỏ. Bao gồm Roto và vỏ bọc ngoài, toàn bộ được đặt
trên đỉnh trụ. Dùng bảo vệ các thành phần trong vỏ.
- Pitch: Bước răng. Cánh được tiên làm nghiêng một ít để giữ
cho Rotor quay trong gió không quá cao hay quá thấp để tạo ra
điện.
- Rotor: Bao gồm các cánh quạt và trục.
- Tower: Trụ đỡ. Được làm từ thép hình trụ hoặc lưới thép.
- Wind direction: Hướng gió.
- Wind vane: Chong chóng gió để xử lý hướng gió và liên lạc
với Yaw drive để định hướng Tuabin.
- Yaw drive: Dùng để giữ Rotor luôn luôn hướng về hướng gió
khi có sự thay đổi hướng gió.
- Yaw motor: Động cơ cung cấp cho Yaw drive định hướng gió
Bài giảng Năng lượng tái tạo

152

Vai trò của năng lượng sinh khối trong hệ thống năng lượng
Quốc gia

Vai trò của năng lượng sinh khối trong hệ thống điện

Áo

Chiế mkhoảng 11% năng lượng cấp cho quốc gia. Phế thải lâmnghiệp được sử
dụng cho nấu và sưởi, hầu hết là hệ thố ng quy mô tương đố i nhỏ

Brazil

Sinh khố i chiếmkhoảng 1/3 cung cấp năng lượng. Hầu hết các ứng dụng tiên tiến
là sản xuất ethanol từ mía (13-14 tỷ lít/năm) và sử dụng phụ thêmtừ than thải của
công nghiệp thép.

Đan Mạch

Chương trình đang tiến hành để sử dụng 1,2 triệu tấn dầu cũng như chất thải lâm
nghiệp. Nhiều công nghệ được thực thi cho việc đố t cháy liên hợp ở quy mô lớn để
phát điện và sưởi ấm.

Phần Lan

20% năng lượng sơ cấp từ sinh khố i hiện đại. Công nghiệp giấy đóng góp lớn
thông qua các chất thải và cồ n đen cho sản xuất điện. Chính phủ tài trợ cho sinh
khố i và khả năng gấp đôi năng lượng này là có thể trên các nguồ n sẵn có.

Thụy Điển

Sinh khố i cấp khoảng...
BÀI GING:
NĂNG LƯNG TÁI TO
------
BÀI GIẢNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 9 10 470