Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Phát triển ký năng

Được đăng lên bởi serene95
Số trang: 247 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Slide môn hojv Phát triển ký năng tại ĐH Ngoại Thương
10/28/2012
1
KỸ NĂNGKỸ NĂNG
TỔ CHỨC CÔNG VIỆC TỔ CHỨC CÔNG VIỆC
QUẢN LÝ THỜI GIANQUẢN LÝ THỜI GIAN
Ni, tháng 02/2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
- Khoa Quản trị Kinh doanh -
MỘT STHỰC TẾ VỀ SINH VIÊN
bài giảng Phát triển ký năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng Phát triển ký năng - Người đăng: serene95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
247 Vietnamese
bài giảng Phát triển ký năng 9 10 384