Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

CLEANER PRODUCTION

Trần Hải Đăng

PHẦN 1: GIỚI THIỆU SẢN XUẤT SẠCH HƠN
I. Ô nhiễm môi trường là:
•sự thay đổi tính chất môi trường
•vi phạm các tiêu chuẩn của môi trường
•gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thiên nhiên.

•Trong nhiều năm qua, thế giới và Việt nam đã đạt được nhiều thành tựu trong
hoạt động bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, môi trường toàn cầu và Việt Nam vẫn tiếp tục bị suy thoái.

1

Các vấn đề môi trường đối với Việt Nam hiện nay
Nguồn nước được sử dụng không hợp lý
Đất đai nông nghiệp dần dần bị bạc màu
Suy thoái tài nguyên và đa dạng sinh học
Khoáng sản bị khai thác ngày càng nhiều
Diện tích rừng bị suy giảm nghiêm trọng
Ô nhiễm môi trường không khí,nước đất
Tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường

Tài nguyên nước
Tổng lượng nước mặt: 880 tỉ m3,
2360 con sông
10 lưu vực sông có diện tích hơn 10000 km2
Trữ lượng nước ngầm cung ở mức trung bình

Ô nhiễm môi trường nước ở các khu vực đô thị và nông thôn, từ sản xuất CN
đến sản xuất NN cũng nghiêm trọng

Lưu lượng mặt nước ta không thật dồi dào, đặc biệt là trong mùa khô khi các
nước ở thượng nguồn sử dụng nhiều nước

2

Tài nguyên rừng
Đầu thế kỉ 20 độ che phủ là 50%,14,3 triệu
ha .
Cuối thế kỉ 20, độ che phủ còn 30%, 10,88
triệu ha rừng
Năm 2005 là 37%. Năm 2010 là 42%
Rừng kín, rừng nguyên sinh chỉ còn chiếm khoảng 13% và rừng tái sinh chiếm
tới 50% tổng diện tích rừng

Đa dạng sinh học cũng đang bi đe dọa nghiêm trọng. VN là nước có mức độ
đa dạng sinh học đứng thứ 10 trên thế giới nhưng tốc độ suy giảm lại được
xếp vào hang nhanh nhất

Tài nguyên đất:
Diện tích tự nhiên khoảng 33 triệu hecta
Diện tích phần đất liền khoảng 31,2 triệu hecta

Trong 21 triệu hecta đất đang sử dụng canh tác nông lâm nghiệp thì một phần
diện tích đáng kể lại có hàm lượng dinh dưỡng thấp.

Đặc biệt có tới 9,43 triệu hecta đất hoang hóa và 7,85 triệu hecta đất chịu tác
động mạnh bởi sa mạc hóa.

Các hiện tượng xói mòn, rửa trôi, sạt lở, mặn hóa, phèn hóa đang xảy ra phổ
biến ở nhiều nơi…

3

Hoạt động công nghiêp
Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa đang ở
mức độ cao
Năm 1990 Việt Nam mới có khoảng 500 đô thị lớn nhỏ,
Năm 2000 đã tăng tới 694 đô thị các loại, trong đó có 4 thành phố trực thuộc
TW, 20 thành phố trực thuộc tỉnh, 62 thị xã và 563 thị trấn. 45%.
Theo đó, đến năm 2015, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 38%, với 870 đô thị và
năm 2020 là 45% với 940 đô thị.

Tăng trưởng dân số đô thị từ 11,87 triệu người năm 1986 lên 18 triệu người
năm 1999 và...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
VIN CÔNG NGHSINH HC MÔI TRƯỜNG
CLEANER PRODUCTION
Trn Hi Đăng
PHN 1: GII THIU SN XUT SẠCH HƠN
I. Ô nhim môi trường là:
•Trong nhiu m qua, thế gii và Vit nam đã đạt được nhiu thành tu trong
hot động bo v môi trưng.
•gây nh hưởng xu đến môi trường thiên nhiên.
•sthay đổi tính cht môi trưng
•vi phm các tiêu chun ca môi trưng
Tuy nhiên, môi trường toàn cu và Vit Nam vn tiếp tc bsuy thoái.
BÀI GIẢNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
BÀI GIẢNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN 9 10 533