Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tóm tắt Kết cấu công trình

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng tóm tắt Kết
cấu công trình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Bài giảng tóm tắt dành cho sinh viên các ngành:
- Quy hoạch đô thị
- Cấp thoát nước
- Môi trường
( 2 TÍN CHỈ )

Biên soạn: PGS.TS Nguyễn Hữu Lân

- TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ -

1

KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
Chương 1
TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH
Tải trọng là các loại ngoại lực tác dụng lên công trình. Đó là trọng lượng bản thân các
bộ phận công trình và các tác động lâu dài và tạm thời khác trong thời gian sử dụng công
trình.
Tải trọng là nguyên nhân chủ yếu gây ra nội lực, chuyển vị và khe nứt trong kết cấu
công trình. Người thiết kế cần xác định đúng và đầy đủ các loại tải trọng để trên cơ sở đó xác
định nội lực, kiểm tra độ bền, độ cứng và độ ổn định, nhằm mục đích cuối cùng là đảm bảo
tuổi thọ của công trình, đồng thời đảm bảo tính kinh tế.
1.1. Phân loại tải trọng
Tải trọng được phân loại theo tính chất tác dụng và theo thời hạn tác dụng.
Theo tính chất tác dụng, tải trọng được chia ra ba loại:


Tải trọng thường xuyên, còn gọi là tĩnh tải, là những tải trọng có trị số, vị trí và
phương, chiều không thay đổi trong suốt quá trình tác dụng lên công trình, như trọng
lượng bản thân các cấu kiện hoặc trọng lượng các thiết bị cố định.



Tải trọng tạm thời, còn gọi là hoạt tải, là những tải trọng có thể thay đổi trị số,
phương, chiều và điểm đặt, như tải trọng trên sàn nhà, tải trọng do hoạt động của cầu
trục trong nhà công nghiệp, tải trọng do ôtô chạy trên đường, tải trọng gió tác dụng
trên bề mặt công trình.



Tải trọng đặc biệt là những tải trọng hiếm khi xảy ra như lực động đất, chấn động do
cháy, nổ v.v. . .

Theo thời hạn tác dụng, tải trọng được chia ra hai loại:


Tải trọng tác dụng dài hạn, như trọng lượng các vách ngăn tạm, trọng lượng các thiết
bị cố định, áp lực chất khí, chất lỏng, vật liệu rời trong bể chứa hoặc đường ống, trọng
lượng vật liệu chứa và bệ thiết bị trong phòng, kho chứa …



Tải trọng tác dụng ngắn hạn, như trọng lượng người, vật liệu, phụ kiện, dụng cụ sửa
chữa, tải trọng sinh ra khi chế tạo, vận chuyển và lắp ráp kết cấu xây dựng; tải trọng
sinh ra do thiết bị nâng chuyển di động(cầu trục, câu treo, máy bốc xếp), tải trọng gió
…

Tải trọng thường xuyên thuộc loại tải trọng tác dụng dài hạn. Nhưng tải trọng tạm thời có thể
tác dụng dài hạn hay ngắn hạn.
Theo trị số, mỗi loại tải trọng đều có:


trị số tiêu chuẩn g n (còn gọi là tải trọng tiêu chuẩn) do trọng lượng của các kết cấu
được xác định theo số liệu của tiêu chuẩn và catalo hoặc t...
Bài giảng tóm tắt Kết
cấu công trình
Bài giảng tóm tắt Kết cấu công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tóm tắt Kết cấu công trình - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng tóm tắt Kết cấu công trình 9 10 339