Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Trắc địa đại cương

Được đăng lên bởi trangioihc
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 2582 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
Lương Bảo Bình
Bộ môn Địa Tin Học

Giới thiệu
Ở đâu?

Như thế nào?
2

Giới thiệu

Bản đồ làng Bedolina, Italia, thời kỳ đồ sắt
3

Giới thiệu

Bản đồ của Dicearcus, 300 B.C.

4

Giới thiệu

Trắc địa – Bản đồ

5

Giới thiệu

Trái đất có hình dạng gì?

6

Giới thiệu
Mặt
phẳng?

7

Giới thiệu
Sai!
Sai! Sai!

Phải là
mặt cầu

8

Giới thiệu
Và hơi dẹt do
sự tự quay
quanh trục

Đúng rồi!
Trái đất là một
ellipsoid tròn xoay
9

Giới thiệu
Thật ra, mặt đất không thể là
mặt toán học do cấu tạo không
đồng nhất của vỏ trái đất

Hình dạng trái đất nên
được định nghĩa như là một
mặt đẳng thế xấp xỉ gần
nhất với bề mặt đại dương
trung bình, yên tĩnh

gọi là
geoid
10

Giới thiệu
Rắc rối quá ..!

Đừng lo!
Điều đó giành
cho các nhà
trắc địa

Cho đo đạc cơ bản,
một diện tích nhỏ
trên mặt đất có thể
xem như mặt phẳng

11

Nội dung
z Các

khái niệm cơ bản về trắc địa bản đồ

z Thiết

bị và phương pháp đo đạc cơ bản

z Lưới

khống chế, đo vẽ bản đồ địa hình

z Trắc

địa trong công trình
12

Chương 1
„
„
„
„
„
„
„
„

Hình dạng trái đất
Hệ tọa độ địa lý
Hệ tọa độ vuông góc phẳng
Hệ tọa độ cực
Hệ cao độ
Định hướng đường thẳng
Bài toán truyền góc định hướng
Hai bài toán trắc địa cơ bản
13

Hình dạng trái đất
• Geoid
• Ellipsoid
• Mặt cầu
• Mặt phẳng
14

Geoid
Geoid: mặt nước gốc trái đất, mặt thủy chuẩn
– Mặt nước biển trung bình, yên tĩnh, kéo dài
xuyên qua các lục địa, hải đảo, làm thành một
mặt cong khép kín.
– Mặt đẳng thế xấp xỉ gần nhất với mặt đại
dương trung bình, yên tĩnh.
15

Tính chất của geoid
• Geoid là mặt đẳng thế
Mặt quy chiếu độ cao
Mỗi quốc gia thường xây dựng
một geoid cục bộ phù hợp nhất với dữ liệu
nghiệm triều của riêng mình.
• Geoid có phương dây
dọi trùng với phương
pháp tuyến

16

Ellipsoid

a

• a: bán trục lớn
• b: bán trục nhỏ
• Độ dẹt f = (a-b) / a

b

17

Ellipsoid
• Ellipsoid toàn cầu:
– Xấp xỉ gần nhất với
geoid toàn cầu
– Tâm, trục quay, và
khối lượng trùng với
trái đất thật

• Ellipsoid cục bộ (địa
phương):
– Xấp xỉ gần nhất với
geoid cục bộ tại đó
18

Độ lệch dây dọi
Phương pháp tuyến qua 1 điểm tới ellipsoid
thường không trùng với phương dây dọi
qua điểm đó.

Góc tạo bởi 2 phương trên
gọi là độ lệch dây dọi.
19

Độ lệch dây dọi

Độ lệch dây dọi thường có
giá trị rất nhỏ (vài giây)

h=H+N

20

Mặt cầu và mặt phẳng
• Mặt cầu: R = 6371.11 km
• Mặt phẳng: sai số tương đối về độ dài khi
thay thế mặt cầu bằng mặt phẳng

21

Hệ tọa độ địa lý (tự nhiên)
• Vĩ độ: góc tạo bởi
phương dây dọi và
mặt phẳng xích đạo
• Kin...
TRC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
Lương BoBình
B môn Địa Tin Hc
Bài giảng Trắc địa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Trắc địa đại cương - Người đăng: trangioihc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Bài giảng Trắc địa đại cương 9 10 124