Ktl-icon-tai-lieu

Bài học từ quy mô của sản phẩm Olympic

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 52 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài học từ quy mô của sản phẩm Olympic

Bài học từ quy mô của sản
phẩm Olympic
Bởi:
Nguyễn Thị Như Huế
Cuộc khủng hoảng tiếp theo – hoặc “bài học” như chúng tôi vẫn thích nghĩ về nó như
thế - đã không đem lại cho tôi một bảo hiểm nữa. Nếu như vấn đề về hàng tồn kho hoàn
toàn ngược lại với sức mạnh của chúng tôi như một nhà bán hàng trực tiếp thì bài học
về sản phẩm Olympic chỉ gây phức tạp thêm bằng việc chúng tôi đã là một công ty nhận
được sự tự hào và nhận được chỉ dẫn từ những phản hồi của khách hàng.
Dựa trên những gì chúng tôi nhận thấy hiện nay (hơi khôi hài một chút) về “một nhận
định sai về tầm quan trọng của các yếu tố kỹ thuật nhất định”, chúng tôi đã điều chỉnh
kế hoạch tung ra một bộ các sản phẩm mang tên “Olympic”. Được đặt tên phù hợp với
phạm vi rộng lớn của sản phẩm, Olympic là cái mà chúng tôi những nhà kỹ thuật gọi
là một sản phẩm “đun sôi nước đại dương”: Sản phẩm này mở rộng màn hình desktop,
trạm làm việc workstation và các thị trường máy phục vụ server và sản phẩm này còn
đề xuất cách thực hiện gần như là tất cả mọi thứ. Đây thực sự là một kế hoạch đầy tham
vọng đáng kinh ngạc, và là một dự án phát triển lớn mà chúng tôi đã triển khai. Và vào
thời điểm đó điều này rất có ý nghĩa, vì chúng tôi đã nghĩ là chúng tôi có thể đầu tư vốn
vào một số điểm mạnh của công ty vào thị trường này. Các khả năng thực hiện được rất
hấp dẫn, nếu chúng tôi thắng với sản phẩm Olympic, công ty sẽ được có mặt trên bản
đồ những công ty có dòng sản phẩm rộng lớn nhất từng có và điều đó sẽ đưa chúng tôi
tới một cao trào tăng trưởng lớn mạnh. Cái mà chúng tôi không nhận ra là công nghệ có
tính cạnh tranh là thứ cuối cùng chúng tôi cần. Với đầy nhiệt huyết, chúng tôi bắt đầu
giới thiệu cái mà chúng tôi nghĩ là các đặc điểm riêng biệt của Olympic cho khách hàng.
Thật khủng khiếp là họ không có ấn tượng gì.
“Có cái gì đó của sản phẩm có tính thuyết phục”, họ nói. “Nhưng toàn bộ sản phẩm lại
chưa đủ thuyết phục lắm. Tôi sẽ bỏ qua sản phẩm.” Chúng tôi gần như không thể tin vào
những gì nghe thấy – sự thật là chúng tôi không muốn tin – do đó lúc đầu chúng tôi từ
chối nghe nó. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành chuẩn bị các vật mẫu để trưng bày tại Hội
chợ thương mại Comdex thường niên tổ chức vào tháng 11/1989, và với sự phô trưng
ầm ĩ, chúng tôi công bố công khai sản phẩm tại đó.

1/2

Bài học từ quy mô của sản phẩm Olympic

Khách hàng của chúng tôi nói “Cái quái gì vậy? Chúng tôi không muốn công nghệ kiểu
đó. Dù sao cũng xin cảm ơn.”
Chúng tôi biết rằng về mặt công...
Bài học từ quy mô của sản
phẩm Olympic
Bởi:
Nguyễn Thị Như Huế
Cuộc khủng hoảng tiếp theo hoặc “bài học” như chúng tôi vẫn thích nghĩ về như
thế - đã không đem lại cho tôi một bảo hiểm nữa. Nếu như vấn đề về hàng tồn kho hoàn
toàn ngược lại với sức mạnh của chúng tôi như một nhà bán hàng trực tiếp thì bài học
về sản phẩm Olympic chỉ gây phức tạp thêm bằng việc chúng tôi đã một công ty nhận
được sự tự hào và nhận được chỉ dẫn từ những phản hồi của khách hàng.
Dựa trên những chúng tôi nhận thấy hiện nay (hơi khôi hài một chút) về “một nhận
định sai về tầm quan trọng của các yếu tố kỹ thuật nhất định”, chúng tôi đã điều chỉnh
kế hoạch tung ra một bộ các sản phẩm mang tên “Olympic”. Được đặt tên phù hợp với
phạm vi rộng lớn của sản phẩm, Olympic cái chúng tôi những nhà kỹ thuật gọi
một sản phẩm “đun sôi nước đại dương”: Sản phẩm này mở rộng màn hình desktop,
trạm làm việc workstation các thị trường máy phục vụ server sản phẩm này còn
đề xuất cách thực hiện gần như là tất cả mọi thứ. Đây thực sự là một kế hoạch đầy tham
vọng đáng kinh ngạc, và là một dự án phát triển lớn mà chúng tôi đã triển khai. Và vào
thời điểm đó điều này rất có ý nghĩa, vì chúng tôi đã nghĩ là chúng tôi có thể đầu tư vốn
vào một số điểm mạnh của công ty vào thị trường này. Các khả năng thực hiện được rất
hấp dẫn, nếu chúng tôi thắng với sản phẩm Olympic, công ty sẽ được mặt trên bản
đồ những công ty có dòng sản phẩm rộng lớn nhất từng có và điều đó sẽ đưa chúng tôi
tới một cao trào tăng trưởng lớn mạnh. Cái mà chúng tôi không nhận ra là công nghệ có
tính cạnh tranh thứ cuối cùng chúng tôi cần. Với đầy nhiệt huyết, chúng tôi bắt đầu
giới thiệu cái chúng tôi nghĩ các đặc điểm riêng biệt của Olympic cho khách hàng.
Thật khủng khiếp là họ không có ấn tượng gì.
“Có cái gì đó của sản phẩm có tính thuyết phục”, họ nói. “Nhưng toàn bộ sản phẩm lại
chưa đủ thuyết phục lắm. Tôi sẽ bỏ qua sản phẩm.” Chúng tôi gần như không thể tin vào
những gì nghe thấy – sự thật là chúng tôi không muốn tin – do đó lúc đầu chúng tôi từ
chối nghe nó. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành chuẩn bị các vật mẫu để trưng bày tại Hội
chợ thương mại Comdex thường niên tổ chức vào tháng 11/1989, với sự phô trưng
ầm ĩ, chúng tôi công bố công khai sản phẩm tại đó.
Bài học từ quy mô của sản phẩm Olympic
1/2
Bài học từ quy mô của sản phẩm Olympic - Trang 2
Bài học từ quy mô của sản phẩm Olympic - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài học từ quy mô của sản phẩm Olympic 9 10 394