Ktl-icon-tai-lieu

Bài kiểm tra 1 tiết môn Văn 8

Được đăng lên bởi 123xuandong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điểm

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT – VĂN 8
Họ và tên: ………………………………………………………….……
Lớp……….……..

Câu 1: (5 điểm)

“Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bay giờ?”
a. Đoạn thơ ở văn bản ............................................................. Tác giả: ......................................
b. Xác định thể thơ: ..........................................................................................................................
c. Phương thức biểu đạt của đoạn thơ: ..........................................................................................
d. Câu “Hồn ở đâu bây giờ?” thực hiện hành động nói .............................................................
Theo cách ......................................................................................................................................
e. Trình bày ngắn gọn cảm nhận của em về đoạn thơ trên.

Câu 2 (5 đ): Vẻ đẹp người chiến sĩ cách mạng qua 2 bài thơ: Ngắm trăng, Đi đường

...
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT – VĂN 8
Họ và tên: ………………………………………………………….……
Lớp……….……..
Câu 1: (5 điểm) Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bay giờ?”
a. Đoạn thơ ở văn bản ............................................................. Tác giả: ......................................
b. Xác định thể thơ: ..........................................................................................................................
c. Phương thức biểu đạt của đoạn thơ: ..........................................................................................
d. Câu “Hồn ở đâu bây giờ?” thực hiện hành động nói .............................................................
Theo cách ......................................................................................................................................
e. Trình bày ngắn gọn cảm nhận của em về đoạn thơ trên.
Câu 2 (5 đ): Vẻ đẹp người chiến sĩ cách mạng qua 2 bài thơ: Ngắm trăng, Đi đường
Điểm
Bài kiểm tra 1 tiết môn Văn 8 - Người đăng: 123xuandong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài kiểm tra 1 tiết môn Văn 8 9 10 274