Ktl-icon-tai-lieu

BÀI KIỂM TRA MÔN VĂN LỚP 9

Được đăng lên bởi bangoc83
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG BÁN KẾT HỌC KỲ II
BÀI KIỂM TRA MÔN VĂN LỚP 9
(Thời gian: 90 phút)
Năm học 2010 – 2011
Họ và Tên: ……………..…………………………………………………..…………….… Lớp : 9 ……
Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề bài:
Câu 1:
a. Hãy kể tên các phép liên kết hình thức giữa câu với câu, đoạn văn với đoạn văn?
b. Xác định phép liên kết trong hai câu thơ sau :
“Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục”
(Nói với con- Y Phương)
Câu 2: Em hiểu như thế nào về ý nghĩa nhan đề bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải?
Câu 3: Suy nghĩ về lời khuyên: “Có chí thì nên”?
Bài làm
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG BÁN KẾT HỌC KỲ II
BÀI KIỂM TRA MÔN VĂN LỚP 9
(Thời gian: 90 phút)
Năm học 2010 – 2011
Họ và Tên: ……………..…………………………………………………..…………….… Lớp : 9 ……
Điểm Lời phê của giáo viên
Đề bài:
Câu 1:
a. Hãy kể tên các phép liên kết hình thức giữa câu với câu, đoạn văn với đoạn văn?
b. Xác định phép liên kết trong hai câu thơ sau :
“Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục”
(Nói với con- Y Phương)
Câu 2: Em hiểu như thế nào về ý nghĩa nhan đề bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải?
Câu 3: Suy nghĩ về lời khuyên: “Có chí thì nên”?
Bài làm
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
BÀI KIỂM TRA MÔN VĂN LỚP 9 - Người đăng: bangoc83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI KIỂM TRA MÔN VĂN LỚP 9 9 10 634