Ktl-icon-tai-lieu

BÀI KIỂM TRA NHANH MÔN CÔNG NGHỆ 10

Được đăng lên bởi Tran Phuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG

KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 10 – HKII
Họ và tên : ……………………………………………….. Lớp : 10 …..

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất, ghi vào bảng:
1. Chế phẩm Bt được sản xuất trên:
A. Môi trường nuôi cấy nhân tạo. B. Cơ thể sâu trưởng thành. C. Sâu non.
D. Côn trùng.
2. Một trong những nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là:
A. Cơ giới vật lí.
B. Thăm đồng thường xuyên.
C. Sử dụng hoá chất. D. Kĩ thuật canh tác.
3. Chọn ý đúng khi nói về ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật?
A. Sử dụng càng nhiều cây trồng càng sinh trưởng, phát triển tốt.
C. Làm xuất hiện quần thể dịch hại kháng thuốc
B. Sử dụng không hợp lý không làm phá vỡ cân bằng sinh thái
D. Gây ô nhiễm môi trường nước, đất, kông khí.
4. Biện pháp được sử dụng cuối cùng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là:
A. Biện pháp cơ giới, vật lí
B. Biện pháp kĩ thuật
C. Biện pháp điều hòa
D. Biện pháp hóa học
5. Chế phẩm virut bảo vật thực vật gây hại cho sâu chủ yếu ở giai đoạn nào?
A. Sâu non
B. Sâu trưởng thành
C. Bướm
D. Rầy trưởng thành
CÂU
ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

Câu 2: Trong biện pháp kỹ thuật của phương pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng, hãy xác định nội dung
đúng (Đ) hoặc sai (S):
1
Làm sạch cỏ, đốt rơm rạ trên đồng ruộng, tưới tiêu và bón phân hợp lí.
2
Chỉ nên gieo trồng đúng vào thời điểm đủ độ ẩm, đủ ánh sáng, nhiệt độ phù hợp.
3
Thăm đồng ruộng định kì.
4
Bắt và tiêu diệt hết các loài sâu bọ gặp trên đồng ruộng.
5
Trồng thường xuyên một loại cây trồng trên đồng ruộng để quen đất, dễ canh tác và chăm sóc.
6
Thường xuyên xen canh cây trồng để tăng khả năng tận dụng nguồn dinh dưỡng trong đất.
Câu 3: Chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật là gì? Nêu ưu điểm của chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật? Vì sao chế
phẩm sinh học BVTV có ưu điểm đó?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 10 – HKII
TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG Họ và tên : ……………………………………………….. Lớp : 10 …..
Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất, ghi vào bảng:
1. Chế phẩm Bt được sản xuất trên:
A. Môi trường nuôi cấy nhân tạo. B. Cơ thể sâu trưởng thành. C. Sâu non. D. Côn trùng.
2. Một trong những nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là:
A. Cơ giới vật lí. B. Thăm đồng thường xuyên. C. Sử dụng hoá chất. D. Kĩ thuật canh tác.
3. Chọn ý đúng khi nói về ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật?
A. Sử dụng càng nhiều cây trồng càng sinh trưởng, phát triển tốt. C. Làm xuất hiện quần thể dịch hại kháng thuốc
B. Sử dụng không hợp lý không làm phá vỡ cân bằng sinh thái D. Gây ô nhiễm môi trường nước, đất, kông khí.
4. Biện pháp được sử dụng cuối cùng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là:
A. Biện pháp cơ giới, vật lí B. Biện pháp kĩ thuật C. Biện pháp điều hòa D. Biện pháp hóa học
5. Chế phẩm virut bảo vật thực vật gây hại cho sâu chủ yếu ở giai đoạn nào?
A. Sâu non B. Sâu trưởng thành C. Bướm D. Rầy trưởng thành
CÂU 1 2 3 4 5
ĐÁP ÁN
Câu 2: Trong biện pháp kỹ thuật của phương pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng, hãy xác định nội dung
đúng (Đ) hoặc sai (S):
1 Làm sạch cỏ, đốt rơm rạ trên đồng ruộng, tưới tiêu và bón phân hợp lí.
2 Chỉ nên gieo trồng đúng vào thời điểm đủ độ ẩm, đủ ánh sáng, nhiệt độ phù hợp.
3 Thăm đồng ruộng định kì.
4 Bắt và tiêu diệt hết các loài sâu bọ gặp trên đồng ruộng.
5 Trồng thường xuyên một loại cây trồng trên đồng ruộng để quen đất, dễ canh tác và chăm sóc.
6 Thường xuyên xen canh cây trồng để tăng khả năng tận dụng nguồn dinh dưỡng trong đất.
Câu 3: Chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật ? Nêu ưu điểm của chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật? sao chế
phẩm sinh học BVTV có ưu điểm đó?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
BÀI KIỂM TRA NHANH MÔN CÔNG NGHỆ 10 - Trang 2
BÀI KIỂM TRA NHANH MÔN CÔNG NGHỆ 10 - Người đăng: Tran Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI KIỂM TRA NHANH MÔN CÔNG NGHỆ 10 9 10 304