Ktl-icon-tai-lieu

BÀI PHÚC TRÌNH THAM QUAN SẢN XUẤT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI PHÚC TRÌNH THAM QUAN SẢN XUẤT

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU
Nhận được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu trường Đại Học Cửu Long và quý
Thầy Cô khoa Nông Nghiệp.Nhằm giúp cho sinh viên chúng em hiểu rõ hơn về những
lý thuyết được học trên lớp.Với phương châm học đi đôi với hành,nên quý Thầy,Cô đã
liên kết với một số công ty. Tạo điều kiện cho chúng em có một chuyến tham quan thực
tế đầy ý nghĩa và bổ ích,nhằm giúp chúng em hiểu rõ hơn về những môn học chuyên
nghành và định hướng công việc trong tương lai.
Mặc dù thời gian tham quan thực tế rất ngắn, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ
tận tình của quý Thầy Cô cùng với sự đón tiếp nhiệt tình của Ban lãnh đạo và các
cô,chú,anh,chị trong công ty, đã giúp chúng em tiếp xúc với thiết bị máy móc cao và hiện
đại.
Qua chuyến đi tham quan thực tế giúp chúng em cũng cố và nâng cao những kiến
thức trên lớp,tạo nền tảng sau này.
Tập thể nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn:
-Ban Giám Hiệu trường Đại Học Cửu Long
-Quý Thầy, Cô hướng dẫn
-Ban lãnh đạo và các cô, chú, anh, chị trong công ty
Đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em hoàn thành tốt chuyến tham quan thực tế này.
Trong quá trình làm bài báo cáo, nhóm chúng em có nhiều thiếu xót,mong quý
Thầy,Cô nhận xét và đánh giá để bài báo cáo trở nên hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!

GVHD: Nguyễn Chí Dũng

Trang 1

BÀI PHÚC TRÌNH THAM QUAN SẢN XUẤT

Phần I: CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

Tên viết tắt: Ajinomoto
Địa chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Email: info@ajinomoto.com.vn
Website: 
Giám đốc: Yoshihiro Takei
I)Giới thiệu công ty Ajinomoto Việt Nam

Công ty Ajinomoto được thành lập năm 1991, với 100% vốn đầu tư nước ngoài
thuộc Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản với giá trị đầu tư ban đầu hơn 8 triệu đô la
mỹ. Từ khi thành lập đến nay , công ty đã không ngừng mờ rộng và nâng cao công
suất sản xuất các sản phẩm với tổng chi phí xây dựng, hoạt động và phát triển thị
trường lên tới 65 triệu đô la mỹ.
- Hiện nay công ty Ajinomoto Việt Nam có hai nhà máy : Nhà máy Ajinomoto Biên
Hòa hoạt động từ năm 1991 và Nhà máy Ajinomoto Long Thành được đưa vào vận hành
từ tháng 9 năm 2008. Tồng số nhân viên làm tại công ty Ajinomoto Việt Nam lên đ ến
hơn 2.500 người.
Công ty Ajinomoto Việt Nam xem chất lượng sản phẩm là vấn đề then chốt. Công ty
không ngừng đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại và tiên tiến của Nhật Bản, áp dụng
GVHD: Nguyễn Chí Dũng

Trang 2

BÀI PHÚC TRÌNH THAM QUAN SẢN XUẤT

quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2004. Thêm vào
đó, Công t...
BÀI PHÚC TRÌNH THAM QUAN S N XU T
M c l c
L I M Đ U
Nh n đ c s quanm c a Ban Gm Hi u tr ng Đ i H c C u Longquý ượ ườ
Th y Cô khoa Nông Nghi p.Nh m giúp cho sinh viên cng em hi u h n v nh ng ơ
thuy t đ c h c trên l p.V i ph ng cm h c đi đôi v i hành,nên quý Th y,Cô đãế ượ ươ
liên k t v i m t s công ty. T o đi u ki n cho chúng em có m t chuy n tham quan th cế ế
t đ y ý nghĩa và b ích,nh m giúp chúng em hi u rõ h n v nh ng môn h c chunế ơ
ngnh đ nh h ng công vi c trong t ng lai. ướ ươ
M c dù th i gian tham quan th c t r t ng n, nh ng đ c s quan tâm giúp đ ế ư ượ
t n tình c a quý Th y Cô ng v i s đón ti p nhi t tình c a Bannh đ oc ế
,chú,anh,ch trong công ty, đã giúp chúng em ti pc v i thi t b máy móc cao và hi n ế ế
đ i.
Qua chuy n đi tham quan th c t giúp chúng em cũng c ng cao nh ng ki nế ế ế
th c trên l p,t o n n t ng sau y.
T p th nhóm chúng em xin chân tnh c m n: ơ
-Ban Gm Hi u tr ng Đ i H c C u Long ườ
-Quý Th y, Cô h ng d n ướ
-Ban lãnh đ o và các, c, anh, ch trong công ty
Đã t o đi u ki n thu n l i cho chúng em hoàn tnh t t chuy n tham quan th c t y. ế ế
Trong quá tnh làmi báo cáo, nhóm cng em nhi u thi u xót,mong quý ế
Th y,Cô nh n xét và đánh giá đ bài báo o tr n hn thi n h n. ơ
Xin chân thành c m n! ơ
GVHD: Nguy n Chí Dũng Trang 1
BÀI PHÚC TRÌNH THAM QUAN SẢN XUẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI PHÚC TRÌNH THAM QUAN SẢN XUẤT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI PHÚC TRÌNH THAM QUAN SẢN XUẤT 9 10 16