Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Cơ Lưu Chất/ Thủy lực đại cương,

Được đăng lên bởi Sỹ Hùng Nhữ
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2137 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài tập Cơ lưu chất/ Thủy lực đại cương, by dr. nguyễn quốc Ý 

BÀI TẬP PHẦN THỦY TĨNH 
 
Bài 1: 

 
Bình chứa không khí và nước ở 20oC. Áp suất tuyệt đối ở A là 98kPa, tính áp suất tuyệt đối 
ở B. 
 
Bài 2: 

 
Bình ở 20oC. Áp suất khí quyển là 101.03kPa. Áp suất tuyệt đối ở đáy bình bằng 231.3kPa. 
Cho dầu SAE 30 (0.85), thủy ngân (13.6). Tính tỉ khối của dầu olive.  
 
Bài 3: 

 
Bình bên trái hở. Bình bên phải kín. Tính cột áp ở A và B dưới dạng: Pa và mét nước. 
 
 
 
 
 

 

1 

Bài tập Cơ lưu chất/ Thủy lực đại cương, by dr. nguyễn quốc Ý 

2 

Bài 4:  

Tính áp suất ở A, B, C, D. Biết khe giữa A và B hở ra khí quyển. 
Bài 5: 

 

 
Hãy tính độ cao (tính từ đáy bình) của cột chất lỏng trong các ống đo áp. Các ống đo áp hở 
ra khí quyển. 
 
Bài 6: 

 
Bình kín. Áp suất khí trong bình bằng 30 kPa. Tính chiều cao y của cột thủy ngân trong ống 
đo áp. Biết ống đo áp hở ra khí quyển. 
 
 
 
 
 

Bài tập Cơ lưu chất/ Thủy lực đại cương, by dr. nguyễn quốc Ý 

3 

Bài 7: 

 

Tính áp suất ở điểm A. Biết đầu ống bên phải hở ra khí quyển. 
 
Bài 8: 

 

 
Hãy tính độ lớn và vị trí của áp lực lên van. 
 
Bài 9: 

Van AB hình tròn. Hãy tính độ lớn và vị trí của áp lực lên van. 
 
 
 
 
 

 

Bài tập Cơ lưu chất/ Thủy lực đại cương, by dr. nguyễn quốc Ý 

4 

Bài 10: 

 
Van AB hình chữ nhật ngăn nước, bề rộng (chiều vuông góc mặt giấy) bằng ½ chiều cao AB. 
Tính lực P cần để mở van. Cho 1 ft = 0.305 m. 
 
Bài 11: 

 
Van AB hình chữ nhật ngăn nước. Đáy bằng ½ AB. h= 6ft. Hãy tính áp lực do nước tác dụng 
lên van và phản lực ở gờ B. Cho 1 ft = 0.305 m. 
 
Bài 12: 

 
Hãy tính độ lớn và vị trí của áp lực do nước biển lên van ABC hình tam giác. 
 
 
 
 

 

Bài tập Cơ lưu chất/ Thủy lực đại cương, by dr. nguyễn quốc Ý 

5 

Bài 13: 

 
Van AB hình chữ nhật, bề rộng bằng 1.5m. Bên trái lài nước, bên phải là Glycerine. Tính áp 
lực tổng lên van. 
 
Bài 14: 

 
Bờ kênh AB có dạng ¼ mặt trụ tròn, dài 40m. Hãy tính độ lớn áp lực tổng cộng và vị trí áp 
lực tổng tác dụng lên bề mặt thành kênh. 
 
Bài 15: 

 
Bỏ qua trọng lượng van, hãy tính lực F cần để giữ 1m chiều rộng van AB. 
 
Bài 16: 

Hãy tính áp lực lên mặt cong ở đáy bể. 
 
 
 

 

 

Bài tập Cơ lưu chất/ Thủy lực đại cương, by dr. nguyễn quốc Ý 

6 

Bài 17: 

 
Hãy tính moment tổng do áp lực dầu quanh điểm C cho 1m chiều rộng của vật rắn ABC. 
 
Bài 18: 

Mặt ABC hình nón. Tính áp lực lên mặt ABC. 
 
Bài 19: 

 

 
Hãy tính áp lực lên 1m chiều rộng van ABC (bản lề ở O). Lực F bằng bao nhiêu để có thể mở...
Bài$tập$Cơ$lưu$ch ất/$Thủy$lực$đại$cương,$ by$dr.$ nguyễ n$quốc$Ý$
! !
1!
BÀI$TẬP$PHẦN$THỦY$TĨNH$
$
Bài$1:$
!
Bình!chứa!không!khí!và!nước!ở!20
o
C.!Áp!suất!tuyệt!đối!ở!A!là!98kPa,!tính!áp!suất!tuyệt!đối!
ở!B.!
!
Bài$2:$
!
Bình!ở!20
o
C.!Áp!suất!khí!quyển!là!101.03kPa.!Áp!suất!tuyệt!đối!ở!đáy!bình!bằng!231.3kPa.!
Cho!dầu!SAE!30!(0.85),!thủy!ngân!(13.6).!Tính!tỉ!khối!của!dầu!olive.!!
!
Bài$3:$
!
Bình!bên!trái!hở.!Bình!bên!phải!kín.!Tính!cột!áp!ở!A!và!B!dưới!dạng:!Pa!và!mét!nước.!
!
$
$
$
Bài Tập Cơ Lưu Chất/ Thủy lực đại cương, - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Cơ Lưu Chất/ Thủy lực đại cương, - Người đăng: Sỹ Hùng Nhữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài Tập Cơ Lưu Chất/ Thủy lực đại cương, 9 10 569