Ktl-icon-tai-lieu

bài tập công pháp

Được đăng lên bởi huu-cuong-nguyen1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ BÀI TH – 4
Tháng 8 năm 1926 ,xảy ra 1 sự cố đâm va giữa tàu LOTUS mang quốc tịch
Pháp và tàu BOZ-KOUR của Thổ Nhĩ Kì ngoài khơi Địa Trung Hải (nằm ngoài
chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia ) làm tàu Thổ Nhĩ Kì bị đắm và 8 thuyền
viên mất tích .Khi tàu LOTUS cập cảng Thổ Nhĩ Kì , các cơ quan chức năng của
Thổ Nhĩ Kì tiến hành bắt giữ một thuyền viên của tàu LOTUS , thuyền viên nay
sau đó bị Thổ Nhĩ KÌ truy tố về tội vô ý làm chết người với lý do thuyền viên này
đảm nhiệm việc quan sát hoa tiêu trên tàu LOTUS ,do lơ đãng nên đã gây ra vụ
đâm va. Pháp dã phản đối và cho rằng hành vi thực hiện quyền tài phán của Thổ
Nhĩ Kì là trái pháp luật quốc tế và thẩm quyền tài phán trong trường hợp này phỉa
thuộc về Pháp .
Hãy cho biết vấn đề pháp lý quốc tế nào được đặt ra trong vụ tranh chấp nêu
trên và quan điểm của mình đẻ giải quyết vấn đề đó .

BÀI LÀM
Trong quan hệ quốc tế luôn xảy ra những xung đột , tranh chấp giữa các chủ thể
của Luật quốc tế ở các cấp độ khác nhau, đòi hỏi họ phải cùng nhau đàm phán để
đưa ra các phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp nhất , tránh những hậu quả
dáng tiếc có thể xảy ra. Thông qua việc giải quyết bài tập tình huống TH-4 , bài tập
cá nhân tuần 2 , bộ môn Công pháp quốc tế ta sẽ thấy rõ điều đó.
Qua các tình tiết mà bài tập đưa ra, có thể thấy, để giải quyết các tranh chấp
phát sinh các bên phải tuân thủ theo các quy định của Luật Quốc tế bởi tình huống
đó có chứa đựng nhiều vấn đề pháp lý mang tính chất quốc tế, có liên quan tới sự
phát triển của Luật Quốc tế nói chung và Luật biển quốc tế nói riêng. Về cụ thể, các
vấn đề pháp lý quốc tế được đặt ra trong trường hợp này như sau:
Thứ nhất .Tính chất của vụ tranh chấp .Tình huống tranh chấp trên xảy ra vụ
đâm va giữa tàu LOTUS mang quốc tịch Pháp và tàu BOZ-KOUR mang quốc tịch
Thổ Nhĩ Kì làm tàu Thổ Nhĩ Kì bị đắm và 8 thuyền viên mất tích .Về thực chất ,
quan hệ phát sinh trong trường hợp này đã phát sinh quan hệ tranh chấp về thẩm
quyền tài phán của các quốc gia có liên quan , nó thuộc đối tượng điều chỉnh của
Luật Quốc tế, tranh chấp trong trường hợp này mang tính chất quốc tế
Thứ hai.Căn cứ pháp lý để giải quyết vụ tranh chấp .Theo dự kiện tình
huống thì vụ tranh chấp xảy ra vào năm 1926 ,tức là thời diểm này xảy ra trước khi
có Công ước 1952 về Biển cả và Công ước Luật Biển 1982, như vậy căn cứ pháp lý
để giải quyết vụ tranh chấp này là các Tập quán quốc tế về lĩnh vực biển liên quan
tới vụ tranh chấp này được các bên tuân theo .Theo quan điểm pháp lý quốc tế
truyền th...
ĐỀ BÀI TH – 4
Tháng 8 năm 1926 ,xảy ra 1 sự cố đâm va giữa tàu LOTUS mang quốc tịch
Pháp tàu BOZ-KOUR của Thổ Nhĩ ngoài khơi Địa Trung Hải (nằm ngoài
chủ quyền quyền chủ quyền quốc gia ) làm tàu Thổ Nhĩ bị đắm và 8 thuyền
viên mất ch .Khi tàu LOTUS cập cảng Thổ Nhĩ , các cơ quan chức năng của
Thổ Nhĩ tiến hành bắt giữ một thuyền viên của tàu LOTUS , thuyền viên nay
sau đó bị Thổ Nhĩ truy tố về tội ý làm chết người với do thuyền viên này
đảm nhiệm việc quan sát hoa tiêu trên tàu LOTUS ,do lơ đãng nên đã gây ra vụ
đâm va. Pháp phản đối cho rằng hành vi thực hiện quyền tài phán của Thổ
Nhĩ trái pháp luật quốc tế thẩm quyền tài phán trong trường hợp này phỉa
thuộc về Pháp .
Hãy cho biết vấn đề pháp quốc tế nào được đặt ra trong vụ tranh chấp nêu
trên và quan điểm của mình đẻ giải quyết vấn đề đó .
bài tập công pháp - Trang 2
bài tập công pháp - Người đăng: huu-cuong-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bài tập công pháp 9 10 214