Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đổi mới phương pháp dạy học

Được đăng lên bởi Diệp Khuynh Phàm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 39 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Phạm Thị Thúy
Đơn vị: THCS Gia Xuân- Gia Viễn - Ninh Bình

BÀI TẬP
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Câu 1: Nêu ý nghĩa văn bản: Thư Bác Hồ gửi các học sinh nhân ngày khai
trường- 1945.
Hằng năm cứ đến ngày khai giảng năm học mới, nhiều thế hệ thầy cô giáo,
học sinh chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ. Vì Người đã để lại cho dân tộc ta, nhân
dân ta một di sản tinh thần to lớn và vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong
vốn quý di sản tinh thần ấy, có tình cảm đặc biệt của Bác dành cho ngành giáo
dục và sự thấm thía đến ngỡ ngàng về những tư tưởng lớn, những quan điểm cốt
lõi, đậm chất phương Đông nhưng hiện đại của Người về giáo dục con
người. Trong bức thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường- 1945, Bác đã
đề cập đến nền giáo dục mới của nước nhà- nền giáo dục của một nước độc lập.
Người cũng đã nói đến vai trò của đổi mới phương pháp dạy và học "một nền
giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em". Đặc biệt
ở bức thư này Bác cũng nêu lên vai trò, nhiệm vụ to lớn của các em học sinh
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua bức thư ta thấy được tâm
huyết của Người đối với học sinh trong cả nước, đồng thời còn thể hiện tình cảm
yêu thương, niềm tin tưởng và hy vọng của Người đối với thế hệ trẻ trong sự
nghiệp cách mạng của dân tộc. Bức thư của Bác Hồ không chỉ có ý nghĩa trong
thời điểm bấy giờ mà còn là bài học giáo dục nhận thức cho các thế hệ học sinh
sau này.
Câu 2: Nêu các biện pháp nghệ thuật của văn bản.
- Bức thư với lời nói ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Tình cảm chân thành,
cách xưng hô thân thiết, gần gũi
- Liên kết câu, liên kết đoạn văn chặt chẽ, chuyển đoạn chuyển ý hợp lý
- So sánh, đối chiếu giữa quá khứ và hiện tại
Câu 3: Chọn một ý cho là quan trọng có ý nghĩa đổi mới giáo dục hiện nay và
viết một đoạn văn khoảng 20 dòng trình bày về vấn đề trên.
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra ba
công việc cần kíp. Đó là chống giặc đói, chống giặc dốt và chống giặc ngoại
xâm. Như vậy, “giặc dốt” được coi là một nguy cơ chẳng kém gì nạn đói và nạn
ngoại xâm. Tháng 9-1945, nhân ngày khai trường đầu tiên của chế độ Dân chủ
Cộng hoà, Bác Hồ đã gửi thư đến tất cả học sinh với lời nhắn nhủ:“Non sông
Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh
quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ

một phần lớn ở công học tập của các em". Ở thời điểm này ta đã thấy Bác đã đề
cập đế...
Giáo viên: Phạm Thị Thúy
Đơn vị: THCS Gia Xuân- Gia Viễn - Ninh Bình
BÀI TẬP
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Câu 1: Nêu ý nghĩa văn bản: Thư Bác Hồ gửi các học sinh nhân ngày khai
trường- 1945.
Hằng năm cứ đến ngày khai giảng năm học mới, nhiều thế hệ thầy cô giáo,
học sinh chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ. Vì Người đã để lại cho dân tộc ta, nhân
dân ta một di sản tinh thần to lớn vô giá, đótưởng Hồ Chí Minh. Trong
vốn quý di sản tinh thần ấy, tình cảm đặc biệt của Bác dành cho ngành giáo
dục và sự thấm thía đến ngỡ ngàng về những tư tưởng lớn, những quan điểm cốt
lõi, đậm chất phương Đông nhưng hiện đại của Người về giáo dục con
người. Trong bức thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường- 1945, Bác đã
đề cập đến nền giáo dục mới của nước nhà- nền giáo dục của một nước độc lập.
Người cũng đã nói đến vai trò của đổi mới phương pháp dạy học "một nền
giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em". Đặc biệt
bức thư này Bác cũng nêu lên vai trò, nhiệm vụ to lớn của các em học sinh
trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc. Qua bức thư ta thấy được tâm
huyết của Người đối với học sinh trong cả nước, đồng thời còn thể hiện nh cảm
yêu thương, niềm tin tưởng và hy vọng của Người đối với thế hệ trẻ trong sự
nghiệp cách mạng của dân tộc. Bức thư của Bác H không chỉ ý nghĩa trong
thời điểm bấy gi còn bài học giáo dục nhận thức cho các thế hệ học sinh
sau này.
Câu 2: Nêu các biện pháp nghệ thuật của văn bản.
- Bức thư với lời i ngắn gọn, ràng, dễ hiểu. Tình cảm chân thành,
cách xưng hô thân thiết, gần gũi
- Liên kết câu, liên kết đoạn văn chặt chẽ, chuyển đoạn chuyển ý hợp lý
- So sánh, đối chiếu giữa quá khứ và hiện tại
Câu 3: Chọn một ý cho là quan trọng có ý nghĩa đổi mới giáo dục hiện nay và
viết một đoạn văn khoảng 20 dòng trình bày về vấn đề trên.
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra ba
công việc cần kíp. Đó chống giặc đói, chống giặc dốt chống giặc ngoại
xâm. Như vậy, “giặc dốt” được coi là một nguy cơ chẳng kémnạn đói và nạn
ngoại xâm. Tháng 9-1945, nhân ngày khai trường đầu tiên của chế độ Dân chủ
Cộng hoà, Bác H đã gửi thư đến tất cả học sinh với lời nhắn nhủ:“Non sông
Việt Nam trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh
quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính nhờ
Bài tập đổi mới phương pháp dạy học - Trang 2
Bài tập đổi mới phương pháp dạy học - Người đăng: Diệp Khuynh Phàm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập đổi mới phương pháp dạy học 9 10 903