Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP GIẢI TÍCH MẠNG DÙNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT
CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

---------------  ---------------

BÀI TẬP GIẢI TÍCH MẠNG
DÙNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG
CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Lập
Lớp : ĐH Điện K3
Nam định – 2012

Yêu cầu: dùng matlap và simulink để mô phỏng các mạch điện sau:
- Cách lấy thiết bị ra, lắp ghép
- Đi dây và thay đổi thông số
- Chạy mô phỏng
Bài 1:
1 Chỉnh lưu ba pha hình tia:
Khi tải là R thuần trở:

Sơ đồ chỉnh lưu không điều khiển hình tia, tải R
Các thông số của mạch:
Điện áp nguồn cần chỉnh lưu:
u1 = 110 sqrt (2). sin(100πt )
u 2 = 110 sqrt (2). sin(100πt + 120 0 )
u 3 = 110 sqrt (2). sin(100πt + 240 0 )

Tải: R = 10Ω

Bài Làm:
Để mô phỏng bài này ta dùng ứng dụng simulink trong matlab.
Bước 1: mở và tạo file mới

Ban đầu ta mở phần mềm matlab ra sau đó tích vào biểu tượng simulink
có ở trên thanh công cụ. sau đó tạo một file mới. vào file > new . sau đó save vào
và đánh tên file “chinhluutia_R” và chọn địa chỉ lưu và ấn ok.
Bước 2: mở thư viện ra va lấy những khối cần dùng
+ lấy thiết bị đi ôt: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn
hình . sau đó vào power electronics . lúc này các thiết bị của thư viện này hiện
lên ở phía bên phải màn hình . sau đó ta chọn thiết bị có tên là diode ấn giữ
chuật và kéo sau đó thả ra của sổ mới mà mình vừa tạo lúc trước.
+ điện trở: vào thư viện simpower systems ở phía bên trái màn hình. Sau
đó vào elements. Lúc này ở bên phải màn hình hiện ra rất nhiều khối thiết bị ta
chọn khối series RLC Branch và kéo sang cửa sổ mô phỏng của mình.
+ chọn nguồn: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục electrical
Sources > và chọn khối thiết bị nguồn có tên là AC Voltage Source.
+ chọn vôn kế và ampe kế: vẫn ở mục simpower systems ta chọn mục
measurements > sau đó ta lấy khối thiết bị ampe kế ( current Measurement) và
vôn kế (Voltage Measurement)
+ chọn nối đất (nguồn “–“ ): vẫn ở mục elements ta chọn khối Ground.
+ chọn khối scope ( dùng để hiện lên đồ thị của U,I theo thời gian). Ta vào
khối Simulink > sau đó chọn mục Commonly Used Blocks > và chọn khối Scope.
Bươc 3: đổi tên và thay đổi thông số,sắp xếp thiết bị, vẽ dây.
- Ta xem số thiết bị cần dùng trên bài có những thiêt bị nào giống nhau.

Như ơ bài này là các điện áp nguồn (co 3 nguồn) , điode (có 3 diode). ta
tích chuật trái vào thiết bị đó sau đó ấn phím ctrl và dê chuật ra ta sẽ
được thiết bị giống hệt như vậy.cứ làm tương tự cho đến khi đủ thiết bị
cần dùng.
- Thay đổi tên : tích chuật trái vào thiết bị cần thay đổ...
Đ I H C KINH T - K THU T
NG NGHI P
KHOA ĐI N – ĐI N T
--------------- ---------------
BÀI T P GI I TÍCH M NG
DÙNG MATLAB SIMULINK MÔ PH NG
CÁC M CH ĐI N M T CHI U
Sinh viên th c hi n: Nguy n Quang L p
L p : ĐH Đi n K3
Nam đ nh – 2012
BÀI TẬP GIẢI TÍCH MẠNG DÙNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP GIẢI TÍCH MẠNG DÙNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP GIẢI TÍCH MẠNG DÙNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG CÁC MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU 9 10 668