Ktl-icon-tai-lieu

bài tập giới hạn và liên tục của hàm số

Được đăng lên bởi tuankhoa96
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh
Bộ môn Toán Ứng dụng
-------------------------------------------------------------------------------------

Giải tích hàm nhiều biến
Chương 1: Giới hạn và liên tục

•

Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh (2/2008)
dangvvinh@hcmut.edu.vn

Mục tiêu của môn học Toán 3
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản của giải tích hàm nhiều biến.
Sinh viên sau khi kết thúc môn học nắm vững các kiến thức nền tảng:
hàm nhiều biến, giới hạn kép và liên tục, đạo hàm riêng và vi phân, đạo
hàm theo hướng, khai triển Taylor, Maclaurint của hàm nhiều biến, ứng
dụng của đạo hàm riêng: phương trình mặt phẳng tiếp diện, pháp véctơ,
ứng dụng tìm cực trị; cách tính tích phân bội: bội 2, bội 3; tích phân
đường: loại 1, loại 2; tích phân mặt: loại 1, loại 2 và các ứng dụng hình
học, cơ học của các loại tích phân này; tích phân suy rộng phụ thuộc
tham số; trường véctơ.

Giới hạn và liên tục
Đạo hàm theo hướng
Ứng dụng của đạo hàm riêng
Tích phân kép
Tích phân bội ba
Tích phân đường loại 1 và loại 2
Tích phân mặt loại 1 và loại 2
Trường véctơ
Tích phân phụ thuộc tham số

Nhiệm vụ của sinh viên.
Đi học đầy đủ (vắng 20% trên tổng số buổi học bị cấm thi!).
Làm tất cả các bài tập cho về nhà.
Đọc bài mới trước khi đến lớp.

Đánh giá, kiểm tra.
Thi giữa học kỳ: hình thức trắc nghiệm (20%)
Thi cuối kỳ: hình thức tự luận + điền kết quả (80%)

Tài liệu tham khảo
1. Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng. Giải tích nhiều biến.
NXB Đại học quốc gia
2. Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng. Bài tập toán cao cấp 3.
3. Đỗ Công Khanh. Giải tích nhiều biến. NXB Đại học quốc gia
4. James Stewart. Calculus, second edition, 2000.
5. 

Nội dung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.1 – Hàm hai biến
0.2 – Các khái niệm tôpô trong Rn
0.3 – Các mặt bậc hai

0.4 – Giới hạn
0.5 – liên tục

I. Hàm hai biến
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ví dụ
Nhiệt độ T tại một điểm trên bề mặt trái đất tại một thời điểm t
cho trước phụ thuộc vào kinh độ x và vĩ độ y của điểm này. Chúng
ta có thể coi T là một hàm theo hai biến x và y, ký hiệu
T = T(x,y)

Ví dụ

Thể tích V của một bình hình trụ phụ thuộc vào bán kính đáy r và
chiều cao h. Thực tế ta biết V   r 2h . Khi đó V là một hàm hai
biến theo r và h: V (r , h)   r 2h.

I. Hàm hai biến
--------------------------------------------...
Trường Đại học Bách khoa tp. Hồ Chí Minh
Bộ môn Toán Ứng dụng
-------------------------------------------------------------------------------------
Giải tích hàm nhiều biến
Chương 1: Giới hạn và liên tục
Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh (2/2008)
dangvvinh@hcmut.edu.vn
bài tập giới hạn và liên tục của hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập giới hạn và liên tục của hàm số - Người đăng: tuankhoa96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
bài tập giới hạn và liên tục của hàm số 9 10 395