Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hệ phương trình của nguyễn minh tuấn

Được đăng lên bởi Hoàng Huy Nguyễn
Số trang: 227 trang   |   Lượt xem: 8673 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Nguyễn Minh Tuấn
Sinh viên K62CLC - Khoa Toán Tin ĐHSPHN

TUYỂN CHỌN 410 BÀI HỆ
PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - CAO
ĐẲNG

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2013

Mục lục

Lời nói đầu

4

1 Một số phương pháp và các loại hệ cơ bản

5

1.1

Các phương pháp chính để giải hệ phương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2

Một số loại hệ cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2 Tuyển tập những bài hệ đặc sắc

7

2.1

Câu 1 đến câu 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.2

Câu 31 đến câu 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.3

Câu 61 đến câu 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.4

Câu 91 đến câu 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.5

Câu 121 đến câu 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.6

Câu 151 đến câu 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2.7

Câu 181 đến câu 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2.8

Câu 211 đến câu 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

2.9

Câu 241 đến câu 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

2.10 Câu 271 đến câu 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
2.11 Câu 301 đến câu 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
2.12 Câu 331 đến câu 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2.13 Câu 361 đến câu 390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
2.14 Câu 391 đến câu 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Tài liệu tham khảo

228

Lời nói đầu
Hệ phương trình Đại số nói chung và hệ phương trình Đại số hai ẩn nói riêng là một phần
quan trọng của phần Đại số giảng dạy ở THPT . Nó thường hay xuất hiện trong các kì thi học
sinh giỏi và kì thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng.
Tất nhiên để giải tốt hệ phương trình hai ẩn không phải đơn giản . Cần phải vận dụng tốt
các phương pháp, hình thành các kĩ năng trong quá trình làm bài. Trong các kì thi Đại học, câu
hệ thường là câu lấy điểm 8 hoặc 9.
Đây là một tài liệu tuyển tập nhưng khá dày nên tôi trình bày nó dưới dạng một cuốn sách
có mục lục rõ ràng cho bạn đọc dễ tra cứu. Cuốn sách là tuyển tập khoảng 400 câu hệ đặc sắc,
từ đơ...
Nguyễn Minh Tuấn
Sinh viên K62CLC - Khoa Toán Tin ĐHSPHN
TUYỂN CHỌN 410 BÀI HỆ
PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - CAO
ĐẲNG
bài tập hệ phương trình của nguyễn minh tuấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hệ phương trình của nguyễn minh tuấn - Người đăng: Hoàng Huy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
227 Vietnamese
bài tập hệ phương trình của nguyễn minh tuấn 9 10 229