Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HÓA 8 HK1

Được đăng lên bởi quanleks
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI
MÔN HOÁ 8 – (2013 - 2014)

I. LÝ THUYẾT:
Chương I / CHẤT –NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1/ Khái niệm: nguyên tử, phân tử , nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất
,nguyên tử khối ,phân tử khối  phân biệt nguyên tử và phân tử ; đơn
chất và hợp chất
2/ Tính phân tử khối của hợp chất.
3/ Dựa vào qui tắc hoá trị để xác định CTHH đúng, sai.
4/ Lập CTHH của hợp chất dựa vào hoá trị.
5/ Nêu ý nghĩa của CTHH
Chương II / PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1/ Khái niệm : phản ứng hoá học ; phương trình hóa học
2/ Phân biệt hiện tượng vật lý, hiện tượng hoá học,
3/ Điều kiện để phản ứng hoá học xảy ra và dấu hiệu nhận biết phản ứng
hoá học xảy ra.
4/ Các bước lập PTHH, ý nghĩa của PTHH.
5/ Chọn hệ số điền vào PTHH.
6/ Nội dung định luật bảo toàn khối lượng.

Chương III / MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
1/ Biết định nghĩa và ý nghĩa: mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí
ở đktc.
2/ Viết công thức chuyển đổi giữa số mol, khối lượng, và thể tích của
chất.
3/ Biết các bước tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi nguyên tố
trong hợp chất khi biết CTHH.
4/ Sử dụng tỉ khối để so sánh khối lượng các khí
5/ Lập CTHH khi biết % về khối lượng các nguyên tố. ( VD cao )
6/ Xác định % về khối lượng các nguyên tố , khối lượng mol của chất từ
CTHH cho trước.

II. TỰ LUẬN:
1/ Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý, hiện
tượng nào là hiện tượng hoá học:
a/ Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu
b/ Cuốc xẻng làm bằng sắt để lâu trong không khí bị gỉ.
c/ Cháy rừng.
d/ Hòa tan muối ăn vào nước
đ/ Sự thối rữa của xác súc vật.
e/ Xăng để trong lọ hở nút bị bay hơi.
f/. Về mùa hè thức ăn thường bị ôi thiu
g/ Vàng được làm thành nhẫn, vòng.
h/ Rượu để lâu trong không khí thường bị chua
k/. Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung
i/ Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang đỏ .

j/ Trứng bị thối.
q/ Xay nhỏ gạo thành bột.
l/ Đốt cháy một mảnh giấy.
m/ . Dây tóc trong bóng đèn sáng lên khi dòng điện đi qua
n/ Tẩy vải xanh thành vải trắng.
p/ Dùng gỗ để sản xuất giấy, bàn ghế.

2/ A/ Lập CTHH của hợp chất tạo bởi:
a/ P(V) và O

b/ Fe (III) và nhóm SO4 ( II )

c/ Ba và OH(I)

g/Ca(II) và PO4(III).
d/ Na và CO3 (II)

e/ S(VI) và O

f/ Al (III)

và Cl ( I)

B/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố
hóa học có trong 1 mol của những hợp chất vừa lập được ?
3/ Tính khối lượng mol của các chất sau:
a/ Phân tử nước

b/ Phân tử oxi, phân tử Hiđrô,

phân tử Nitơ, phân tử Clo
c/ Nguyên tử Bari, nguyên tử Magie

d/ NaCl , Ca3(PO4)2,

AlCl3, H2SO4 , C12H22O11
4/ A/ H...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI
MÔN HOÁ 8 – (2013 - 2014)
I. LÝ THUYT:
Chương I / CHẤT –NGUYÊN T- PHÂN T
1/ Khái niệm: nguyên tử, phân tử , nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất
,nguyên tkhối ,phân tử khối phân biệt nguyên tvà phân t; đơn
chất và hợp chất
2/ Tính phân tử khối của hợp chất.
3/ Dựa vào qui tắc hoá trị để xác định CTHH đúng, sai.
4/ Lập CTHH của hợp chất dựa vào hoá trị.
5/ Nêu ý nghĩa của CTHH
Chương II / PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1/ Khái niệm : phản ứng hoá học ; phương trình hóa học
2/ Phân biệt hiện tượng vật lý, hiện tượng hoá học,
3/ Điều kin để phản ứng hoá học xảy ra và dấu hiệu nhn biết phản ứng
hoá học xảy ra.
4/ c bước lập PTHH, ý nghĩa ca PTHH.
5/ Chọn hệ số đin vào PTHH.
6/ Nội dung định lut bo toàn khối lượng.
BÀI TẬP HÓA 8 HK1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HÓA 8 HK1 - Người đăng: quanleks
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP HÓA 8 HK1 9 10 612