Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa học vô cơ trong kỳ thi Olympic hóa học

Được đăng lên bởi anhdongnguyenphuc-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2469 lần   |   Lượt tải: 4 lần
inorganic chemistry

Forum N ov, 2008
Olympiavn

BÀI TẬP HOÁ HỌC VÔ CƠ
TRONG NHỮNG KÌ THI
OLYMPIC HÓA HỌC

Chúng tôi sưu tầm và biên soạn tài liệu này từ tuyển tập các đề thi olympic hoá học đã từng được giới thiệu trong
hai năm trở lại đây ở diễn đàn OlympaVN. Hi vọng rằng sẽ một phần nào đó giúp cho các bạn học sinh tham gia kì
thi chọn học sinh giỏi Hoá học quốc gia lần thứ 15 (2009) sắp tới đây sẽ có thêm tài liệu ôn tập, giúp các bạn có
được sự chuẩn bị tốt hơn. Cảm ơn các bạn trẻ rất nhiều vì những đóng góp cho forum suốt thời gian qua, chúc cho
các bạn thi thật tốt. Chemistry: Art, Science and Fun!

(Youngchemist, Nov 2008)

Bài 1 (Kim loại kiềm)
Một mẫu oxit kim loại kiềm được hoà tan trong dung dịch nước của một axit hiđrohalogenua đã
biết. Dung dịch thu được chỉ có halogenua kim loại tương ứng. Phần khối lượng chất tan trong
dung dịch sau phản ứng bằng phần khối lượng của hydrohalogenua trong dung dịch đầu.
a) Cho biết mối quan hệ định lượng giữa phần khối lượng của muối trong dung dịch trung
hòa sau phản ứng và khối lượng phân tử của kim loại kiềm? Đưa ra công thức liên hệ.
b) Từ công thức này hãy xác định oxit kim loại nào đã hoà tan trong axit nào.
Đáp án:
a) Phần khối lượng của muối trong dung dịch sau cùng được cho bởi công thức
m =

M −1
M +8

với m là khối lượng phân tử kim loại kiềm.

b) Đi từ trên xuống dưới trong bảng tuần hoàn ta nhận được các giá trị:
-

m(Li)=0,40

-

m(Na)=0,71

-

m(K)=0,81

-

m(Rb)=0,90

-

m(Cs)=0,94

Phần khối lượng của axit hydrohalogenua chỉ có giá trị thực trong trường hợp thứ nhất.
Vậy kim loại là liti, còn axit được sử dụng là axit bất kỳ trong số ba axit: HCl, HBr, HI.
Không dùng HF do LiF khó tan.

1

Bài 2 (Kim loại chuyển tiếp)
Zirconi, một kim loại màu trắng bạc, có ánh kim sáng.
Là một hợp phần không thể thay thế trong các hợp
kim sử dụng trong công nghiệp hạt nhân với nhiệm vụ
của nó là xây dựng các lò phản ứng hạt nhân. Một
trong số nguồn cung cấp zirconi chủ yếu là khoáng
zircon (49,76% zirconi và 15,32% silic). Kim loại
Zirconi được sản xuất chủ yếu bằng phương pháp
Kroll và một số phương pháp khác.
Trong phương pháp Kroll thì một hỗn hợp của zircon và than cốc được xử lý với clo ở 1000 oC và
sản phẩm zirconi tetraclorua sinh ra được khử bởi magie cho zirconi kim loại ở dạng bọt xốp.
Dạng bọt xốp này được tinh chế, làm nóng chảy bằng hồ quang và hình thành ở dạng thỏi.
a) Xác định công thức hoá học của khoáng zircon.
b) Viết các phản ứng điều chế zirconi trong quá trình Kroll.
c) Có bao nhiêu tấ...
BÀI TẬP HOÁ HỌC VÔ CƠ
TRONG NHỮNG KÌ THI
OLYMPIC HÓA HỌC
Chúng tôi sưu tầm và biên soạn tài liệu này từ tuyển tập các đề thi olympic hoá học đã từng được giới thiệu trong
hai năm trở lại đây diễn đàn OlympaVN. Hi vọng rằng sẽ một phần nào đó giúp cho các bạn học sinh tham gia
thi chọn học sinh giỏi Hoá học quốc gia lần thứ 15 (2009) sắp tới đây sẽ thêm tài liệu ôn tập, giúp các bạn
được sự chuẩn bị tốt hơn. Cảm ơn các bạn trrất nhiều những đóng góp cho forum suốt thời gian qua, chúc cho
các bạn thi thật tốt. Chemistry: Art, Science and Fun! (Youngchemist, Nov 2008)
Bài 1 (Kim loại kiềm)
Một mẫu oxit kim loại kiềm được hoà tan trong dung dịch nước của một axit hiđrohalogenua đã
biết. Dung dịch thu được chỉ có halogenua kim loại tương ứng. Phần khối lượng chất tan trong
dung dịch sau phản ứng bằng phần khối lượng của hydrohalogenua trong dung dịch đầu.
a) Cho biết mối quan hệ định lượng giữa phần khối lượng của muối trong dung dịch trung
hòa sau phản ứng và khối lượng phân tử của kim loại kiềm? Đưa ra công thức liên hệ.
b) Từ công thức này hãy xác định oxit kim loại nào đã hoà tan trong axit nào.
Đáp án:
a) Phần khối lượng của muối trong dung dịch sau cùng được cho bởi công thức
8M
1M
m
+
=
với m là khối lượng phân tử kim loại kiềm.
b) Đi từ trên xuống dưới trong bảng tuần hoàn ta nhận được các giá trị:
- m(Li)=0,40
- m(Na)=0,71
- m(K)=0,81
- m(Rb)=0,90
- m(Cs)=0,94
Phần khối lượng của axit hydrohalogenua chỉ có giá trị thực trong trường hợp thứ nhất.
Vậy kim loại là liti, còn axit được sử dụng là axit bất kỳ trong số ba axit: HCl, HBr, HI.
Không dùng HF do LiF khó tan.
1
inorganic chemistry
Forum
Olympiavn
N ov, 2008
Bài tập hóa học vô cơ trong kỳ thi Olympic hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa học vô cơ trong kỳ thi Olympic hóa học - Người đăng: anhdongnguyenphuc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập hóa học vô cơ trong kỳ thi Olympic hóa học 9 10 756