Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi phuongnguyenviet94-gmail-com
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2373 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KHAI THÁC TS
BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
--------

BÀI TẬP

KỸ THUẬT ĐIỆN
(Lưu hành nội bộ)

Nha Trang 2011

BÀI TẬP KỸ THUẬT ĐIỆN

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Chương 1 Những khái niệm cơ bản về mạch điện
Câu 1. Mạch điện, kết cấu hình học của mạch điện?
Câu 2. Các thông số đặc trưng của mạch điện là gì? Ý nghĩa của nó?
Câu 3. Quan hệ dòng và áp trong các phần tử của mạch điện?
Câu 4. Phát biểu định luật Kiếchốp, ý nghĩa của nó?
Chương 2 Dòng điện Sin
Câu 5. Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện sin?
Câu 6. Quan hệ dòng áp trong mạch R, L, C và mạch R-L-C nối tiếp?
Câu 7. Đồ thị véctơ của mạch R, L, C và R-L-C nối tiếp?
Câu 8. Cách biểu diễn dòng điện sin bằng số phức, ưu điểm của phương pháp này?
Câu 9. Các loại công suất trong mạch điện xoay chiều, ý nghĩa của các loại công suất
và quan hệ của chúng?
Câu 10. Ý nghĩa của hệ số công suất? Cách nâng cao hệ số công suất?
Chương 3 Các phương pháp phân tích mạch điện
Câu 11. Nêu các phương pháp cơ bản để giải mạch điện?
Câu 12. Ứng dụng vector và số phức trong việc giải mạch điện?
Câu 13. Các phương pháp biến đổi tương đương?
Câu 14. Thuật toán giải mạch điện theo phương pháp mạch nhánh, mạch vòng?
Câu 15. Thuật toán giải mạch điện theo phương pháp điện áp hai nút?
Chương 4 Mạch điện ba pha
Câu 16. Quan hệ dòng, áp trong mạch ba pha đối xứng nối hình sao và hình tam giác?
Câu 17. Công suất trong mạch ba pha, cách đo công suất trong mạch ba pha?
Câu 18. Cách giải mạch điện ba pha đối xứng và không đối xứng?
Câu 19. Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha?
Chương 5 Khái niệm chung về máy điện
Câu 20. Máy điện là gì? Vẽ sơ đồ phân loại máy điện thông dụng thường gặp?
Câu 21. Giải thích ứng dụng của định luật cảm ứng điện từ và lực điện từ trong máy
điện?
Câu 22. Tại sao người ta nói máy điện có tính thuận nghịch?
Câu 23. Phương pháp tính toán mạch từ?
Câu 24. Các vật liệu chính chế tạo máy điện? Nguyên nhân phát nóng và phương pháp
làm mát máy điện?
Chương 6 Máy biến áp
Câu 25. Máy biến áp là gì? Các đại lượng định mức? Công dụng của máy biến áp?
Câu 26. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp?
Câu 27. Mô hình toán của máy biến áp?
Câu 28. Sơ đồ thay thế máy biến áp?
Câu 29. Thí nghiệm không tải và thí nghiệm ngắn mạch máy biến áp?
Câu 30. Tổn hao và hiệu suất máy biến áp?
Câu 31. Máy biến áp ba pha? Cách đấu dây và tỉ số biến áp?
Câu 32. Điều kiện để các máy biến áp làm việc song song? Ý nghĩa việc máy biến áp
làm việc song song?
BÙI THÚC MINH-BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

2

BÀI TẬP KỸ THUẬT Đ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KHAI THÁC TS
BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
--------
BÀI TẬP
KỸ THUẬT ĐIỆN
(Lưu hành nội bộ)
Nha Trang 2011
bài tập kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kỹ thuật điện - Người đăng: phuongnguyenviet94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
bài tập kỹ thuật điện 9 10 110