Ktl-icon-tai-lieu

bài tập logic học

Được đăng lên bởi Kim Ngân
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2211 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương II:
Bài tập: (p 21)
Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các cặp khái niệm sau:
1.

Tử tù và Tội phạm.

2.

Kẻ nịnh bợ và kẻ không có lòng tin.

3.

Nước đông dân nhất thế giới và nước có thủ đô là Bắc Kinh.

4.

Các nước Đông Dương va 2 các nước Asian.

5.

Anh hùng lao động và Giáo viên.

6.

Diễn viên điện ảnh và Ca sĩ.

7.

Tạp chí triết học, Tạp chí văn học và Tạp chí toán học.

8.

Nóng và Lạnh.

9.

Nóng và không nóng.

10.

Người lao động trí óc và Nhà thơ.

11.

Nước đông dân nhất thế giớivà Nước đăng cai thế vận hội 2008.

12.

Bác sĩ và Nha sĩ.

13.

Tệ nạn xh và Tệ nạn ma túy

14.

Phương tiện thong tin đại chúng và Vô tuyến truyền hình.

15.

Quốc gia hồi giáo và Quốc gia ở châu á.

Bài tập thêm: Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các cặp khái niệm sau:
1.
Thủ đô và thành phố
2.

công đoàn viên và viên chức

3.

Dòng sông và môi trường bị ô nhiễm

4.

Học sinh và sinh viên

5.

Danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử

6.

Động vật và sinh vật

7.

Người lao động, nông dân và trí thức

8.

Nhà văn (A), Nhà thơ (B), Nhà báo (C)

9.

Nhà ngôn ngữ học (A), Giảng viên (B), Giáo sư (C)

10.

Giảng viên (A), cử nhân (B), thanh niên (C)

Giải bài tập:
1.

QH mâu thuẫn

2.

QH đồng nhất

3.

QH phụ thuộc

4.

QH giao nhau

5.

QH giao nhau

6.

QH ngang hàng

7.

QH Đối chọi

8.

QH Mâu thuẫn

9.

QH phụ thuộc

10.

QH đồng nhất

11.

QH phụ thuộc

12.

QH phụ thuộc

13.

QH phụ thuộc

14.

QH phụ thuộc

Giải bài tập thêm:
1.
QH phụ thuộc
2.

QH Giao nhau

3.

QH giao nhau

4.

QH tách rời

5.

QH giao nhau

6.

QH giao nhau

7.

QH ngang hàng

8.

QH giao nhau

9.

QH giao nhau

10.

QH giao nhau

Bài tập – P26
1.
Trẻ em như búp trên cành.
2.

Tiếp cận thị trường là bí quyết thành công trong kinh doanh.

3.

Người theo chủ nghĩa duy vật là người xem xét sự vật theo chủ nghĩa duy vật.

4.

Quản lý Vĩ mô nền kinh tế quốc dân không phải là quản lý một xí nghiệp cơ khí.

5.

Giai cấp tư sản là tập đoàn xh chiếm hữu tư liệu sản xuất.

6.
“Thiếu úy là cấp bậc sỹ quan trong lực lượng vũ trang dưới trung úy, còn trung úy là cấp
bậc trong lực lượng vũ trang trên thiếu úy.
7.
Trong một văn bản pháp luật có định nghĩa về “ lề đường” và “ lòng đường” như sau: “Lề
đường là phần đất và không gian được giới hạn bởi long đường với các công trình xây dựng hợp
pháp và long đường là phần đất và không gian nằm giữa hai lề đường”.
8.
Bộ máy nhà nước là bộ máy được tạo bởi các cơ quan nhà nước, còn các cơ quan nhà
nước là các bộ phận hợp thành bộ m...
Chương II:
Bài tập: (p 21)
Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các cặp khái niệm sau:
1. Tử tù và Tội phạm.
2. Kẻ nịnh bợ và kẻ không có lòng tin.
3. Nước đông dân nhất thế giới và nước có thủ đô là Bắc Kinh.
4. Các nước Đông Dương va 2 các nước Asian.
5. Anh hùng lao động và Giáo viên.
6. Diễn viên điện ảnh và Ca sĩ.
7. Tạp chí triết học, Tạp chí văn học và Tạp chí toán học.
8. Nóng và Lạnh.
9. Nóng và không nóng.
10. Người lao động trí óc và Nhà thơ.
11. Nước đông dân nhất thế giớivà Nước đăng cai thế vận hội 2008.
12. Bác sĩ và Nha sĩ.
13. Tệ nạn xh và Tệ nạn ma túy
14. Phương tiện thong tin đại chúng và Vô tuyến truyền hình.
15. Quốc gia hồi giáo và Quốc gia ở châu á.
Bài tập thêm: Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các cặp khái niệm sau:
1. Thủ đô và thành phố
2. công đoàn viên và viên chức
3. Dòng sông và môi trường bị ô nhiễm
4. Học sinh và sinh viên
5. Danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử
6. Động vật và sinh vật
7. Người lao động, nông dân và trí thức
8. Nhà văn (A), Nhà thơ (B), Nhà báo (C)
9. Nhà ngôn ngữ học (A), Giảng viên (B), Giáo sư (C)
10. Giảng viên (A), cử nhân (B), thanh niên (C)
Giải bài tập:
1. QH mâu thuẫn
2. QH đồng nhất
3. QH phụ thuộc
4. QH giao nhau
5. QH giao nhau
6. QH ngang hàng
7. QH Đối chọi
bài tập logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập logic học - Người đăng: Kim Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập logic học 9 10 833