Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN MÔN :VI XỬ LÝ

Được đăng lên bởi Trịnh Bá Chung
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TÀU BIỂN

BÀI TẬP LỚN
MÔN :VI XỬ LÝ

ĐỀ BÀI:Đề số 10
Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải ( -5 VDC đến -24 VDC )
Có hiển thị kế quả trên LCD

GV hướng dẫn : NGUYỄN VĂN TIẾN
Sinh viên
Lớp
Mã SV
Nhóm

: TRỊNH BÁ CHUNG
:DTD51- ĐH2
:39152
:N03

Hải Phòng , năm 2013

MỤC LỤC
Đặt vấn đề

Chương 1 : Giới thiệu về vấn đề đo điện áp
1.1.
1.2.

Khái niệm đo điện áp
Một số phương pháp đo điện áp một chiều

Chương 2 : Sơ đồ phần cứng
2.1. Sơ đồ khối
2.2. Chức năng các khối

Chương III: Thiết kế phần mềm
3.1 Xây dựng lưu đồ thuật toán
3.2 Viết code điều khiển thuyết minh nguyên lý hoạt động
3.3 Kết quả đạt được và mở rộng

ĐẶT VẤN ĐỀ
Điện khi nhắc tơi đều biết được sự quan trọng của nó trong mọi vấn đề về
sinh hoạt hay trong cong nghiệp… Nó có mặt ở khắp nơi là một điều tất yếu
trong đời sống hiện nay. Nhưng vấn đề sư dụng điện như nào luôn là một
vần đề nan giải, muốn sử dụng điện đươc hiệu quả trươc tiên ta phai hiểu và
biết về nó. Cách để sử dụng được điện đó chính la phải đo được giá trị điện
áp của chúng, lớn nhỏ hay sao để chung ta sủ dụng môt cách hiệu quả nhất.
Chính vì lẽ đó chúng ta phải làm ra nhũng thiết bị có thể đo được điện áp
như : động hồ van năng, mạch vi xử lý…Sau đây em xin trình bày một cách
đẻ đo điện áp.

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ VẤN ĐỀ ĐO ĐIỆN ÁP

1.1. Khái niệm đo điện áp
Đo điện áp là ta dung một thiết bị có khả năng chuyển từ tín hiệu tương tự
sang một tín hiệu khác ma chúng ta co the đọc nhín thay được gia tri của
chúng một cách cụ thể nhất
1.2. Các phương pháp đo điện áp
Có nhiều cách ma chúng ta có thể đo được điện áp 2 cách mà chúng ta
thường sử dụng đó là:
- Dung cac loại đồng hồ đo
- Sử dụng mach vi xử lý

CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

2.1 Sơ đồ khối
Cấu trúc chung của hệ thống

Nút nhấn

Bộ
chuyển đổi ADC

Vi xử lí

Khối hiển thị
LCD

Khối công suất
- nút ấn: giao tiếp với vi sử lý ,dùng để nhập giá trị điện áp
- Bộ chuyển đổi ADC chuyển đổi tín hiệu Analog từ khối công suất thành
tín hiệu Digital
- Khối hiểu thi LCD hiển thị giá trị đặt và giá trị đo
- Vi sử lí : nhận tín hiệu từ bộ chuyển đổi ADC , giao tiếp với nút ấn , điều
khiển khối công suất , hiển thị dữ liệu trên LCD
- Khối công suất :thực hiện tín hiệu điều khiển từ vi sử lí
Ngoài các tín hiệu quan trọng trên chúng ta còn có khối qua trọng khác là khối
nguồn và mạch đồng bộ
+khối nguồn để cung cấp nguồn cho mạch điều khiển
+mạch đồng bộ :mạch này có tác dụng giúp vi sử lí tính toán góc kích cho
triac của công s...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TÀU BIỂN
BÀI TẬP LỚN
MÔN :VI XỬ LÝ
ĐỀ BÀI:Đề số 10
Thiết kế mạch đo điện áp một chiều trong dải ( -5 VDC đến -24 VDC )
Có hiển thị kế quả trên LCD
GV hướng dẫn : NGUYỄN VĂN TIẾN
Sinh viên : TRỊNH BÁ CHUNG
Lớp :DTD51- ĐH2
Mã SV :39152
Nhóm :N03
Hải Phòng , năm 2013
BÀI TẬP LỚN MÔN :VI XỬ LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN MÔN :VI XỬ LÝ - Người đăng: Trịnh Bá Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN MÔN :VI XỬ LÝ 9 10 214