Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi hung-nguyen-manh1
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2565 lần   |   Lượt tải: 6 lần
KHOA MỎ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nghành khai thác than và
khoáng sản nói chung và nghành khai thác than hầm lò nói riêng, đang và rất cần
được phát triển và hiện đại để đáp ứng sản lượng khai thác phục vụ cho sự phát
triển bền vững của đất nước.
Khi khác thác than hầm lò ,có rất nhiều khâu cần giải quyết như thoát nước ,vận
tải ,cung cấp điện .Một trong những yếu tố ảnh hưởng quyết định đến tiến độ đào
các đường lò là công tác thông gió. Thông gió phải đảm bảo về mặt kỹ thuật và
tuân theo quy phạm an toàn ,đồng thời phải tối ưu về phương diện kinh tế.Nhiệm
vụ của công tác thông gió là phải đưa vào gương lò chuẩn bị một lượng không khí
sạch đủ để hoà loãng các khí độc ,khí nổ và bụi nổ xuống dưới mức cho phép theo
quy phạm an toàn ;mặt khác tạo ra điều kiện vi khí hậu phù hợp đảm bảo cho con
người ,các thiế bị máy móc hoạt động.
Môn học thông gió mỏ là môn học hết sức quan trọng đối với sinh viên ngành
khai thác mỏ .Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất trong
công tác khai thác hầm lò và giúp cho những kĩ sư khai thác mỏ tương lai hiểu biết
về công việc cần phải làm trong công tác khai thác hầm lò và đưa ra những giải
pháp hiệu quả nhất ,an toàn nhất ,tối ưu về phương diện kinh tế. Việc thiết kế
“Thông gió mỏ”là một trong những công việc quyết định đến hiệu quả của việc
khai thác cũng như mức độ an toàn trong khai thác hầm lò.
Trên đây là những nhận xét sơ bộ về công tác thiết kế Thông gió mỏ .Trong
quá trình thiết kế do chưa có nhiều kinh nghiệm nên không thể tránh được những
sai sót.Vì vậy rất mong sự đóng góp và bổ xung của thầy : NGUYỄN CAO KHẢI
và các bạn đồng nghiệp để em có kinh nghiệm cho những bản thiết kế sau này.

EM XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN!

Sv:Nguyễn Mạnh Hùng

1

Lớp Khai Thác C-K53

KHOA MỎ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
ĐỀ BÀI

BÀI 1:
Đường lò chuẩn bị với các thông số sau :
- đường lò đào trong than
-

Tiết diện đường lò : 13.6
(m2)
Chiều dài đường lò cần đào : 1359 m
Hệ số rò gió : P = 1,49

Hệ số sức cản :
0.00048.
Hãy tính toán và thiết kế thông gió để phục vụ cho việc đào đường là
trên.

BÀI 2
Hãy lựa chọn phương án mở vỉa và khai thác hợp lý cho khu mỏ.thiết kế
thông gió đảm bảo sản lượng như thiết kế. với một cụm vỉa than gồm 03 vỉa có
cấu tạo và có điều kiện địa chất mỏ như sau :
- Chiều dày trung bình các vỉa như sau : m1 = 2.4 m ; m2 = 5.8 m ;
m3 = 14.1 m.
- Khoảng cách các vỉa: vỉa 1 đến vỉa 2 là 40.5m và vỉa 2 đến vỉa 3 là 226m.
0
- Độ dốc trung b...
KHOA MỎ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nghành khai thác than và
khoáng sản nói chung và nghành khai thác than hầm lò nói riêng, đang và rất cần
được phát triển và hiện đại để đáp ứng sản lượng khai thác phục vụ cho sự phát
triển bền vững của đất nước.
Khi khác thác than hầm ,có rất nhiều khâu cần giải quyết như thoát nước ,vận
tải ,cung cấp điện .Một trong những yếu tố ảnh hưởng quyết định đến tiến độ đào
các đường công tác thông gió. Thông gió phải đảm bảo về mặt kỹ thuật
tuân theo quy phạm an toàn ,đồng thời phải tối ưu về phương diện kinh tế.Nhiệm
vụ của công tác thông gió phải đưa vào gương chuẩn bị một lượng không khí
sạch đủ để hoà loãng các khí độc ,khí nổ bụi nổ xuống dưới mức cho phép theo
quy phạm an toàn ;mặt khác tạo ra điều kiện vi khí hậu phù hợp đảm bảo cho con
người ,các thiế bị máy móc hoạt động.
Môn học thông gió mỏ là môn học hết sức quan trọng đối với sinh viên ngành
khai thác mỏ .Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức bản nhất trong
công tác khai thác hầm lò và giúp cho những kĩ sư khai thác mỏ tương lai hiểu biết
về công việc cần phải làm trong công tác khai thác hầm lò đưa ra những giải
pháp hiệu quả nhất ,an toàn nhất ,tối ưu về phương diện kinh tế. Việc thiết kế
“Thông gió mỏ”là một trong những công việc quyết định đến hiệu quả của việc
khai thác cũng như mức độ an toàn trong khai thác hầm lò.
Trên đây những nhận xét bộ về công tác thiết kế Thông gió mỏ .Trong
quá trình thiết kế do chưa nhiều kinh nghiệm nên không thể tránh được những
sai sót.Vì vậy rất mong sự đóng góp bổ xung của thầy : NGUYỄN CAO KHẢI
và các bạn đồng nghiệp để em có kinh nghiệm cho những bản thiết kế sau này.
EM XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN!
Sv:Nguyễn Mạnh Hùng 1 Lớp Khai Thác C-K53
bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò - Người đăng: hung-nguyen-manh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
bài tập lớn thông gió mỏ hầm lò 9 10 87