Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Marketng NH

Được đăng lên bởi Khang Jr. Trần
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Bài tập cá nhân

Marketing Ngân Hàng
Giảng viên hướng dẫn: Ngô Thị Xuân Bình
Sinh viên thực hiện: Trần Anh Khang
MSSV: 030128120438
Lớp: D04

Mục lục

Câu 1: Những thay đổi nào về chính sách quản lý của Nhà nước trong
lĩnh vực ngân hàng trong thời gian gần đây làm thay đổi sâu sắc hoạt động
kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động marketing ngân hàng nói
riêng tại Việt Nam.
Trong thời gian gần đây, việc đổi mới và cải thiện một số chính sách quản lý
của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt
động kinh doanh ngân hàng nói chung và hoạt động narketing ngân hàng nói
riêng tại Việt Nam như sau:
 Nới tỷ lệ sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn để cho vay trung và dài
hạn:
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 36 (năm 2014) về các giới
hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong đó
quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn là 60% áp
dụng từ 1/2/2015, thay vì tỷ lệ 30% quy định tại Thông tư 15 ban hành năm
2009.
Việc tăng tỷ lệ sử dụng vốn huy động ngắn hạn cho vay trung, dài hạn sẽ hỗ
trợ tích cực đối với các ngân hàng đang trong thế “kẹt”, điều này tác động mạnh
đến hoạt động của ngân hàng hiện nay vì đã góp một phần không nhỏ trong việc
đưa ngân hàng tiếp cận đến các khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp có
nhu cầu sử dụng vốn vay, thúc đẩy hoạt động ngân hàng phát triển mạnh mẽ về
phần cung ứng vốn vay cho thị trường vốn cũng như góp phần tạo điều kiện
thuận lợi hoạt động marketing ngân hàng dễ dàng và hiệu quả hơn.
Hoạt động marketing ngân hàng trong thời điểm này là vô cùng cần thiết vì
các Ngân hàng hiện nay cạnh tranh nhau để tìm kiếm khách hàng tiềm năng
nhằm cung ứng vốn vay một cách hiệu quả nhất. Marketing lúc bấy giờ trở
thành vũ khí chiến lược giúp các ngân hàng có thể vượt qua các đối thủ để
giành lấy ưu thế trên thị trường. Các ngân hàng cần có một hệ thống tổ chức
quản lý để đạt được mục tiêu thỏa mãn tối đa các nhu cầu về vốn của ngân hàng
đối với một hay nhiều nhóm khách hàng mục tiêu đã được lựa chọn thông qua
chính sách này nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận.
 Giảm lãi suất lãi suất cho vay:
Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng
11/2014, Thủ tướng yêu cầu NHNN nghiên cứu, xem xét tiếp tục điều
chỉnh giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung và dài hạn, tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.
Nguồn thu về lãi suất cho vay là nguồn thu nhập nuôi số...
TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
Bài tập cá nhân
Marketing Ngân Hàng
Giảng viên hướng dẫn: Ngô Thị Xuân Bình
Sinh viên thực hiện: Trần Anh Khang
MSSV: 030128120438
Lớp: D04
Bài Tập Marketng NH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Marketng NH - Người đăng: Khang Jr. Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài Tập Marketng NH 9 10 473