Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP ÔN

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ÔN

ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN

1. Cho hàm số

f ( x, y ) = e

2 x 2 y − xy 3 −1

Tìm giá trị biểu các biểu thức sau:
A = ( x + y ) f x′ ( x, y ) − 2 yf y′ ( x, y ) ,
2

tại (x,y)=
(1,1)
2
B = d f ( 1,1)

CỰC TRỊ

Tìm cực trị tự do của các hàm số
1) f ( x, y ) = x + y − 2ln x − 18ln y
2

2

2) f ( x, y ) = 2 x − xy + 5 x + y
3

2

2

2

CHUỖI SỐ

1. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số sau:
n 2 −3 n + 2
n

 3n + 4 
∑  2n − 1 ÷

n =1 
∞

n −7
5

 n−3 

÷
n+2

2. Tính tổng của chuỗi số sau:

( −4 )
S =∑
n =1 ( 2n ) !
∞

n −1

CHUỖI LŨY THỪA

1. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa:
1 − 2n
n
∑ 5n+1.ln n ( x + 1)
n=2
∞

3

2. Tính tổng của chuỗi lũy thừa sau
∞

 1 2  n−1
S ( x ) = ∑  − n ÷x
3 
n =1  n !

TÍCH PHÂN KÉP

Tính tích phân sau
I = ∫∫ ( y + x ) dxdy
D

trong đó D là miền cho bởi:
x 2 + y 2 ≤ 1, x + y ≥ 1, y − x ≥ 1

TÍCH PHÂN BỘI (KÉP,BỘI 3)

Tính thể tích vật thể giới hạn bởi nón
z = 1− x + y
2

2

z = 1 − x2 − y 2
và mặt cầu

TÍCH PHÂN ĐƯỜNG

Tính tích phân
I = ∫ ( 3 x y + 2 x ) dx + ( 1 − 3 xy ) dy
2

2

C

x
trong đó C là nửa dưới đường tròn 2 + y 2 = 9
lấy ngược chiều kim đồng hồ.

TÍCH PHÂN MẶT

Tính tích phân
I = ∫∫ − z ( x 2 + y 2 ) dxdy
S

trong đó S là phía dưới phần mặt paraboloid
z=x +y
2

2

bị chắn bởi mp z = 2 y
:

(Lấy phần hữu hạn)

...
BÀI T P ÔN
BÀI TẬP ÔN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP ÔN - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI TẬP ÔN 9 10 121