Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập oxit

Được đăng lên bởi minhhueminhhue89
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT
A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Bài tập hỗn hợp gồm sắt và oxit sắt là một trong những dạng bài tập mà học sinh
hay gặp trong các kỳ thi mà đặc biệt là thi Đại Học. Thông thường những bài tập về
sắt và các oxit thường khá phức tạp và xảy ra theo nhiều phương trình phản ứng khác
nhau. Để giúp học sinh giải quyết tốt các bài toán về hỗn hợp sắt một cách nhanh
chóng tôi thường giới thiệu phương pháp vận dụng các định luật bảo toàn. Đó là nội
dung mà bài viết này tôi muốn đề cập.
B. NỘI DUNG
I. CÁC ĐỊNH LUẬT CẦN VẬN DỤNG
1. Định luật bảo toàn khối lượng:
Nội dung: Khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng các chất được tạo
thành sau phản ứng.
Trong đó chúng ta cần vận dụng các hệ quả
Hệ quả1: Gọi mT là tổng khối lượng các chất trước phản ứng, m s là khối lượng
các chất sau phản ứng. Dù phản ứng xảy ra với hiệu suất bất kỳ ta đều có: mT = mS.
Hệ quả 2: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất
ta luôn có: Khối lượng chất = khối lượng của cation+khối lượng anion. Khối lượng
của cation hoặc anion ta coi như bằng khối lượng của nguyên tử cấu tạo thành.
2. Định luật bảo toàn nguyên tố
Nội dung định luật: Tổng khối lượng một nguyên tố trước phản ứng bằng tổng
khối lượng của nguyên tố đó sau phản ứng. Nội dung định luật có thể hiểu là tổng số
mol của một nguyên tố được bảo toàn trong phản ứng.
3. Định luật bảo toàn electron
Trong phản ứng oxi hóa khử: Số mol electron mà chất khử cho đi bằng số mol
electron mà chất oxi hóa nhận về.
Khi vận dụng định luật bảo toàn electron vào dạng toán này cần lưu ý:
Trang 1

Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt
- Trong phản ứng hoặc một hệ phản ứng chỉ cần quan tâm đến trạng thái đầu và
trạng thái cuối mà không cần quan tâm đến trạng thái trung gian.
-

Nếu có nhiều chất oxi hóa và chất khử thì số mol electron trao đổi là tổng số
mol của tất cả chất nhường hoặc nhận electron.

II. TỔNG QUAN VỀ BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT:
Bài tập Fe và hỗn hợp oxit sắt thường có dạng cho khối lượng và cho phản ứng
với một chất oxi hóa như H 2SO4 đặc nóng hoặc HNO3 hoặc thậm chí là axit thường
như HCl.
Giải quyết bài toán: Với giả thiết là cho m gam hỗn hợp gồm Fe và các oxit
FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng với HNO3 thu được khí NO2 : Ta coi như trong hỗn hợp
có x mol Fe, y mol O như vậy ta xét trong phản ứng thì chỉ có chất nhường electron
đó là Fe còn chất nhận electron là O và chất oxi hóa HNO 3 sản phẩm là V lít NO2
...
Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HỖN HỢP SẮT VÀ OXIT SẮT
A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Bài tập hỗn hợp gồm sắt và oxit sắt là một trong những dạng bài tập mà học sinh
hay gặp trong các kỳ thi đặc biệt thi Đại Học. Thông thường những i tập về
sắt và các oxit thường khá phức tạpxảy ra theo nhiều phương trình phản ứng khác
nhau. Để giúp học sinh giải quyết tốt các bài toán về hỗn hợp sắt một cách nhanh
chóng tôi thường giới thiệu phương pháp vận dụng các định luật bảo toàn. Đó nội
dung mà bài viết này tôi muốn đề cập.
B. NỘI DUNG
I. CÁC ĐỊNH LUẬT CẦN VẬN DỤNG
1. Định luật bảo toàn khối lượng:
Nội dung: Khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng các chất được tạo
thành sau phản ứng.
Trong đó chúng ta cần vận dụng các hệ quả
Hệ quả1: Gọi m
T
là tổng khối lượng các chất trước phản ứng, m
s
là khối lượng
các chất sau phản ứng. Dù phản ứng xảy ra với hiệu suất bất kỳ ta đều có: m
T
= m
S
.
Hệ quả 2: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất
ta luôn có: Khối lượng chất = khối lượng của cation+khối lượng anion. Khối lượng
của cation hoặc anion ta coi như bằng khối lượng của nguyên tử cấu tạo thành.
2. Định luật bảo toàn nguyên tố
Nội dung định luật: Tổng khối lượng một nguyên ttrước phản ứng bằng tổng
khối lượng của nguyên tố đó sau phản ứng. Nội dung định luật thể hiểu tổng số
mol của một nguyên tố được bảo toàn trong phản ứng.
3. Định luật bảo toàn electron
Trong phản ứng oxi hóa khử: Smol electron chất khử cho đi bằng số mol
electron mà chất oxi hóa nhận về.
Khi vận dụng định luật bảo toàn electron vào dạng toán này cần lưu ý:
Trang
1
Bài tập oxit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập oxit - Người đăng: minhhueminhhue89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập oxit 9 10 729