Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập QTLLB

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1623 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN
Bài 1: Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp gồm 20 nhân viên bán trên phạm vi toàn quốc. Dựa vào
các dữ liệu sau, anh (chị) hãy xác định xem qui mô của lực lượng bán trên có hợp lý không?
1. Những người bán được nghỉ 5 tuần lễ, 2 tuần để đào tạo và một tuần ở nơi triển lãm. Mặt
khác để đề phòng những lý do bất khả kháng, người ta dành 1 tuần dự trữ.
2. Theo qui định mỗi tuần được nghỉ 2 ngày (thứ bảy và chủ nhật), thứ hai dành cho công việc
hành chính: Họp nhóm, khởi thảo báo cáo, hẹn gặp khách hàng...
3. Tính đến sự phân tán của khách hàng, trưởng bộ phận bán hàng đánh giá công việc của mỗi
người bán như sau:
- Làm việc 9 giờ mỗi ngày trong đó 2 giờ không gắn trực tiếp với việc bán hàng (điện thoại, ăn
uống, khởi thảo báo cáo ngày...).
- Hành trình di chuyển khoảng 25.000 km mỗi năm với tốc độ trung bình là 40km/giờ.
4. Thời gian trung bình của mỗi lần gặp gỡ được đánh giá là 1 giờ 30 phút.
5. Trưởng bộ phận bán hàng đã tiến hành nghiên cứu và phân loại 1.600 khách hàng theo
phương pháp A,B,C thành 3 loại: A chiếm 10%, B chiếm 40%, C chiếm 50% và ông ta muốn rằng:
- Khách hàng A được gặp gỡ 20 lần mỗi năm.
- Khách hàng B được gặp gỡ 15 lần mỗi năm.
- Khách hàng C được gặp gỡ 5 lần mỗi năm.
Mặt khác, ông ta đánh giá có 600 khách hàng tiềm năng và sẽ được gặp gỡ một lần của năm.
Bài 2: Công ty X mong muốn tổ chức một chiến dịch khuyến mãi trong tháng 3 về sản phẩm mới của
công ty được bán với giá 500 usd. Ba nhân viên bán liên quan đến chiến dịch này nhận được mỗi người
1 khoản lương cố định hàng tháng là 3000 usd ngoài ra còn được hưởng 5% hoa hồng tính trên doanh
thu thực hiện được. Những khoản chi cho tổ chức và quản lý của công ty được tính toán là 60% tiền
lương phải trả. Biết tỷ lệ lãi gộp là 40%.
Trưởng bộ phận bán hàng đã dự tính những chi phí cần thiết để tổ chức chiến dịch này bao gồm:
+ Chi phí biến đổi khác chiếm 7% của doanh số bán.
+ Chi phí cố định khác là 16 250 usd.
Yêu cầu:
1/ Xác định số lượng sản phẩm bán để đảm bảo hoà vốn cho chiến dịch này.
2/ Đâu là mục tiêu của việc bán (Qb) mà công ty phải xác định cho mỗi nhân viên để đạt được
mức lợi nhuận là 30 000 usd trong tháng thực hiện chiến dịch.
Bài 3: Lực lượng bán hàng của một công ty trên một phân đoạn thị trường có 4 nhân viên. Hiện tại
những nhân viên này phụ trách việc bán cho một thị trường bằng xe cá nhân của họ. Công ty chi trả
cho mỗi người 2 usd cho một km di chuyển và kết quả thống kê trong một năm, trung bình số km di
chuyển được của các nhân viê...
BÀI TẬP QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN
Bài 1: Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp gồm 20 nhân viên bán trên phạm vi toàn quốc. Dựa vào
các dữ liệu sau, anh (chị) hãy xác định xem qui mô của lực lượng bán trên có hợp lý không?
1. Những người bán được nghỉ 5 tuần lễ, 2 tuần để đào tạo một tuần nơi triển lãm. Mặt
khác để đề phòng những lý do bất khả kháng, người ta dành 1 tuần dự trữ.
2. Theo qui định mỗi tuần được nghỉ 2 ngày (thứ bảy và chủ nhật), thứ hai dành cho công việc
hành chính: Họp nhóm, khởi thảo báo cáo, hẹn gặp khách hàng...
3. Tính đến sự phân tán của khách hàng, trưởng bộ phận bán hàng đánh giá công việc của mỗi
người bán như sau:
- Làm việc 9 giờ mỗi ngày trong đó 2 giờ không gắn trực tiếp với việc bán hàng (điện thoại, ăn
uống, khởi thảo báo cáo ngày...).
- Hành trình di chuyển khoảng 25.000 km mỗi năm với tốc độ trung bình là 40km/giờ.
4. Thời gian trung bình của mỗi lần gặp gỡ được đánh giá là 1 giờ 30 phút.
5. Trưởng bộ phận bán hàng đã tiến nh nghiên cứu phân loại 1.600 khách hàng theo
phương pháp A,B,C thành 3 loại: A chiếm 10%, B chiếm 40%, C chiếm 50% và ông ta muốn rằng:
- Khách hàng A được gặp gỡ 20 lần mỗi năm.
- Khách hàng B được gặp gỡ 15 lần mỗi năm.
- Khách hàng C được gặp gỡ 5 lần mỗi năm.
Mặt khác, ông ta đánh giá có 600 khách hàng tiềm năng và sẽ được gặp gỡ một lần của năm.
Bài 2: Công ty X mong muốn tổ chức một chiến dịch khuyến mãi trong tháng 3 về sản phẩm mới của
công ty được bán với giá 500 usd. Ba nhân viên bán liên quan đến chiến dịch này nhận được mỗi người
1 khoản lương cố định hàng tháng 3000 usd ngoài ra còn được hưởng 5% hoa hồng tính trên doanh
thu thực hiện được. Những khoản chi cho tổ chức quản của công ty được tính toán 60% tiền
lương phải trả. Biết tỷ lệ lãi gộp là 40%.
Trưởng bộ phận bán hàng đã dự tính những chi phí cần thiết để tổ chức chiến dịch này bao gồm:
+ Chi phí biến đổi khác chiếm 7% của doanh số bán.
+ Chi phí cố định khác là 16 250 usd.
Yêu cầu:
1/ Xác định số lượng sản phẩm bán để đảm bảo hoà vốn cho chiến dịch này.
2/ Đâu mục tiêu của việc bán (Qb) công ty phải xác định cho mỗi nhân viên để đạt được
mức lợi nhuận là 30 000 usd trong tháng thực hiện chiến dịch.
Bài 3: Lực lượng bán hàng của một công ty trên một phân đoạn thị trường 4 nhân viên. Hiện tại
những nhân viên này phụ trách việc bán cho một thị trường bằng xe nhân của họ. Công ty chi trả
cho mỗi người 2 usd cho một km di chuyển kết quả thống trong một năm, trung bình số km di
chuyển được của các nhân viên này như sau:
A: 10.000 Km, B: 30.000 Km, C: 80.000 Km, D: 60.000 Km
Công ty trên đã tiến hành nghiên cứu một số giải pháp khác trong hoạt động di chuyển này của
các nhân viên bán. Các thông tin về giải pháp mới này như sau:
- Thuê xe trong kỳ dài hạn:
+ Giá thuê xe hàng năm:20 000/1 xe usd bởi thời hạn thuê 5 năm.
+ Chi phí bảo hiểm: 5 000 usd /năm cho 1xe.
+ Chi phí cho 1km: 0.65 usd
- Mua xe để sử dụng :
+ Giá mua xe: 70 000 usd/1xe.
Khấu hao trong 5 năm và giá trị vào cuối năm thứ 5 là 0.
+ Bảo hiểm: 4 000 usd /năm cho 1xe.
+ Chi phí km: 0.5 usd từ 0 đến 10.000 km.
0.6 usd từ trên 10.000 đến 25.000 km.
0.65 usd từ trên 25.000 đến 50.000 km.
Bài tập QTLLB - Trang 2
Bài tập QTLLB - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập QTLLB 9 10 409