Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập thảo luận nhóm

Được đăng lên bởi Nhung Quach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP THẢO LUẬN NHÓM
LỚP TÍN CHỈ 65 - NHÓM 5
I.
Số TT

Các thành viên của nhóm :
Họ và tên

1

Nguyễn Quỳnh Hoa

2

Đào Thị Huyền

3

Phạm Thị Lan

4

Đỗ Thị Ái Linh

5

Lê Yến Linh

6

Nguyễn Công Thị
Khánh Linh

7

Thiều thị Thùy Linh

M/V

CB Bài

Thảo luận

Ghi chú

...
BÀI TẬP THẢO LUẬN NHÓM
LỚP TÍN CHỈ 65 - NHÓM 5
I. Các thành viên của nhóm :
Số TT
Họ và tên M/V CB Bài Thảo luận Ghi chú
1 Nguyễn Quỳnh Hoa
2 Đào Thị Huyền
3 Phạm Thị Lan
4 Đỗ Thị Ái Linh
5 Lê Yến Linh
6 Nguyễn Công Thị
Khánh Linh
7 Thiều thị Thùy Linh
Bài tập thảo luận nhóm - Người đăng: Nhung Quach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập thảo luận nhóm 9 10 429