Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán

Được đăng lên bởi vietloanys
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

PHẦN 1
1
I. PHN 1
1.1 Tìm gii hn lim
3
sin (
3
)
12
1.2 Tìm gii hn lim
0
(+
2
)
1
1.3 Tìm gii hn lim
0


1.4 Tìm gii hn lim
1
(1 )

2
1.5 Tìm gii hn lim
0
2

1

1.6 Tìm gii hn lim
0
1+
1 
1+
3
1
3
1.7 Tìm gii hn lim
0
+
ln
1+2
1.8 Tìm gii hn lim
1

2
ln(1)
1.9 Tìm gii hn lim
+
(
2
)
1.10 Tìm gii hn lim
0
(

)
1
1
1.11 Tìm gii hn lim
0
1 2
1.12 Tìm gii hn lim
0
(
1+
1+
)
1

1.13 Tìm gii hn lim
0
+


0


1.14 Tìm gii hn lim

(
2
+5+4
2
3+7
)
1.15 Tìm gii hn lim
0
+

1.16 Tìm gii hn lim
0
(1 )

1.17 Tìm gii hnlim
0
+
(1 + )

1.18 Tìm gii hn lim

2
(
1
1
+1
)
1.19 Tìm gii hn lim
0
(
1

2
1
2
)
1.20 Tìm gii hn lim
0
(

2
)
1
2
1.21 Tìm gii hn lim
2
( )

1.22 Tìm gii hn lim
+
+ 2
ln
+ 2
2
+ 1
ln
+ 1
+ 
1.23 Tìm gii hn lim
0
(1+)
1
1
1.24 Tìm gii hn lim
+
(
+ 1 
)
1.25 Tìm gii hn lim
+
((+ 1) )
1.26 Tìm gii hn lim
0
(+1)
3
1.27 Tìm gii hn lim
0

2
2
4
1.28 Tìm gii hn lim
0
(

)
1
2
Bài tập toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán - Người đăng: vietloanys
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài tập toán 9 10 440