Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận học kì môn dân sự 2

Được đăng lên bởi truclinh229
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3617 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÀI TẬP HỌC KỲ | Nhóm 4

BÀI THU HOẠCH
Vấn đề 1: HẬU QUẢ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU
1.1. Trong Quyết định số 319, lỗi của các bên được Tòa Giám đốc thẩm xác định như thế
nào?
Trong Quyết định số 319, Tòa Giám đốc thẩm xác định lỗi của các bên như sau: Ngày
17/7/2006, hai bên lập hợp đồng lại với nội dung: vợ chồng ông Lộc chuyển nhượng cho vợ
chồng ông Vinh diện tích đất 953 m2 với giá 100.000.000 đồng, ông Vinh đã trả 45.000.000 đồng,
sau 8 tháng ông Vinh phải trả tiếp 45 triệu đồng, nếu sai hẹn bên chuyển nhượng có quyền hủy
hợp đồng, số tiền 10 triệu đồng còn lại trả đợt 3, ông Lộc cam kết sau khi nhận tiền đợt 2 sẽ giao
“sổ đỏ” cho ông Vinh. Tuy nhiên, sau đó ông Vinh cũng không giao tiếp cho ông Lộc và ông Lộc
cũng không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vinh. Cả hai hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 9/9/2005 và 17/7/2006 đều chưa được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Tòa án đã xác định lỗi đều thuộc về hai bên.
1.2. Trong Quyết định số 319, Tòa dân sự cho biết ông Vinh sẽ được bồi thường như thế
nào?
Trong Quyết định trên, Tòa dân sự cho biết ông Vinh mới trả được 45 triệu đồng trên tổng
giá trị thửa đất 100 triệu đồng, tức là mới trả được 45% giá trị thửa đất, cả hai bên cùng có lỗi thì
khi giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu ông Vinh chỉ được bồi thường thiệt hại là 1/2 chênh
lệch giá của 45% giá trị thửa đất theo giá thị trường.
1.3. Suy nghĩ của anh/chị về hướng giải quyết trên của Tòa dân sự.
- Đối với hướng giải quyết của Tòa sơ thẩm và phúc thẩm: hướng giải quyết trên là không
phù hợp. Vì Tòa sơ thẩm chưa xác minh xác định chính xác mức độ lỗi của của các đương sự làm
cho hợp đồng vô hiệu. Ở đây, Tòa sơ thẩm chỉ xác định vợ chồng anh Lộc đã thanh toán cho vợ
chồng ông Vinh là 45 triệu đồng/100 triệu đồng giá trị thửa đất. Theo định giá thửa đất hiện nay là
333.550.000 đồng, nên mức chênh lệch là 233.550.000 đồng, và việc xác định tiền bồi thường
thiệt hại cũng chưa chính xác, buộc mỗi bên chịu 1/2 mức bồi thường theo chênh lệch giá của toàn
bộ thửa đất là 116.775.000 đồng là không phù hợp. Tương tự, Tòa phúc thẩm cũng xác định
không đúng mức bồi thường thiệt hại tương ứng với lỗi của các bên. Ở đây, Tòa phúc thẩm không
nêu rõ lí do tại sao buộc ông Đào Văn Lộc, bà Hoàng Thị Lan phải bồi thường thiệt hại cho ông
Vinh là 81.712.500 đồng và không giải thích số tiền này là ở đâu ra, có phải là mức chênh lệch
giữa giá trị cũ của hợp đồng với giá trị định giá hiện tại do Hội đồng định giá xác định mà ...
BÀI TẬP HỌC KỲ | Nhóm 4
BÀI THU HOẠCH
Vấn đề 1: HẬU QUẢ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU
1.1. Trong Quyết định số 319, lỗi của các bên được Tòa Giám đốc thẩm xác định như thế
nào?
Trong Quyết định số 319, Tòa Giám đốc thẩm xác định lỗi của các bên như sau: Ngày
17/7/2006, hai bên lập hợp đồng lại với nội dung: vợ chồng ông Lộc chuyển nhượng cho vợ
chồng ông Vinh diện tích đất 953 m2 với giá 100.000.000 đồng, ông Vinh đã trả 45.000.000 đồng,
sau 8 tháng ông Vinh phải trả tiếp 45 triệu đồng, nếu sai hẹn bên chuyển nhượng quyền hủy
hợp đồng, số tiền 10 triệu đồng còn lại trả đợt 3, ông Lộc cam kết sau khi nhận tiền đợt 2 sgiao
“sổ đỏ” cho ông Vinh. Tuy nhiên, sau đó ông Vinh cũng không giao tiếp cho ông Lộcông Lộc
cũng không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vinh. Cả hai hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 9/9/2005 17/7/2006 đều chưa được quan nhà nước
thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Tòa án đã xác định lỗi đều thuộc về hai bên.
1.2. Trong Quyết định số 319, Tòa dân sự cho biết ông Vinh sẽ được bồi thường như thế
nào?
Trong Quyết định trên, Tòa dân sự cho biết ông Vinh mới trả được 45 triệu đồng trên tổng
giá trị thửa đất 100 triệu đồng, tức mới trả được 45% giá trị thửa đất, cả hai bên cùng lỗi thì
khi giải quyết hậu quả của hợp đồng hiệu ông Vinh chỉ được bồi thường thiệt hại 1/2 chênh
lệch giá của 45% giá trị thửa đất theo giá thị trường.
1.3. Suy nghĩ của anh/chị về hướng giải quyết trên của Tòa dân sự.
- Đối với hướng giải quyết của Tòa sơ thẩm và phúc thẩm: hướng giải quyết trên là không
phù hợp.Tòa sơ thẩm chưa xác minh xác định chính xác mức độ lỗi của của các đương sự làm
cho hợp đồng hiệu. đây, Tòa thẩm chỉ xác định v chồng anh Lộc đã thanh toán cho vợ
chồng ông Vinh là 45 triệu đồng/100 triệu đồng giá trị thửa đất. Theo định giá thửa đất hiện nay là
333.550.000 đồng, nên mức chênh lệch 233.550.000 đồng, việc xác định tiền bồi thường
thiệt hại cũng chưa chính xác, buộc mỗi bên chịu 1/2 mức bồi thường theo chênh lệch giá của toàn
bộ thửa đất 116.775.000 đồng không p hợp. Tương tự, Tòa phúc thẩm cũng xác định
không đúng mức bồi thường thiệt hại tương ứng với lỗi của các bên. Ở đây, Tòa phúc thẩm không
nêu do tại sao buộc ông Đào Văn Lộc, Hoàng Thị Lan phải bồi thường thiệt hại cho ông
Vinh 81.712.500 đồng không giải thích số tiền này đâu ra, phải mức chênh lệch
giữa giá trị của hợp đồng với giá trị định giá hiện tại do Hội đồng định giá xác định mỗi
bên phải chịu tương ứng với mức độ lỗi của mình hay không. Mặt khác, khi hợp đồng chuyển
1
Bài thảo luận học kì môn dân sự 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận học kì môn dân sự 2 - Người đăng: truclinh229
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài thảo luận học kì môn dân sự 2 9 10 339