Ktl-icon-tai-lieu

Bài thơ giao thông

Được đăng lên bởi Mất Sóng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chúng em với an toan giao thông
là hạnh phúc, là tình yêu cuộc sống
Chúng em với an toan giao thông
là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà.
Nào bạn ơi chớ quên.
Đi trên đường ta không lạng lách ,
đi trên đường ta không dàn hàng ngang,
gặp đèn đỏ, nhanh nhanh đứng lại,
đèn xanh bật ta đi an toàn.
Nào ban ơi, vì cuộc sống của bạn của tôi ,
vì tương lai đất nước đẹp giàu ,
chấp hành tốt luật giao thông
là mang đến, hạnh phúc cho mọi nhà.

...
Chúng em với an toan giao thông
là hạnh phúc, là tình yêu cuộc sống
Chúng em với an toan giao thông
là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà.
Nào bạn ơi chớ quên.
Đi trên đường ta không lạng lách ,
đi trên đường ta không dàn hàng ngang,
gặp đèn đỏ, nhanh nhanh đứng lại,
đèn xanh bật ta đi an toàn.
Nào ban ơi, vì cuộc sống của bạn của tôi ,
vì tương lai đất nước đẹp giàu ,
chấp hành tốt luật giao thông
là mang đến, hạnh phúc cho mọi nhà.
Bài thơ giao thông - Người đăng: Mất Sóng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài thơ giao thông 9 10 481