Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch BDTX môđun 15 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch dạy học

Được đăng lên bởi tien1_c3ductritc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4593 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Giáo viên: Dương Minh Tiến

BÀI THU HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên : DƯƠNG MINH TIẾN
Tổ: Toán
Mô đun 15: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DẠY HỌC
I. Lí do chọn mô đun.
Từ xưa đến nay giáo dục luôn song hành với những bước phát triển của thời đại, mục
tiêu giáo dục luôn gắn liền với mục tiêu thời đại. Trong thời đại ngày nay khi nước ta đang có
những bước tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập cùng thế
giới, thì mục tiêu quan trọng cấp thiết của ngành giáo dục là đào tạo ra đội ngũ lao động có
trình độ cao đáp ứng cho nhu cầu xã hội, đào tạo ra những con người Việt Nam phát triển toàn
diện có đạo đức trí thức, sức khỏe, thẫm mỹ và chuyên nghiệp.
Nhưng đến nay, nền giáo dục Việt Nam vẫn còn tồn tại khá nhiều vấn đề bất cập bắt
đầu từ việc xây dựng chương trình học, nội dung, phương pháp giảng dạy, đội ngũ cán bộ giáo
viên, … và hậu quả tất yếu của nền giáo dục chưa hiệu quả đó là sản phẩm của nền giáo dục
còn có một khoảng cách khá xa so với tiêu chuẩn chung của toàn thế giới nhất là so với các
nước trong khu vực.
Thực trạng này của nền giáo dục đã sớm được phát hiện và nền giáo dục nước ta cũng
đã và đang tiến hành đổi mới cải cách giáo dục để đưa chất lượng nền giáo dục đi lên. Có
nhiều biện pháp đã được đưa vào thực hiện như: cải cách chương trình SGK, đổi mới phương
pháp giảng dạy trong nhà trường, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo
dục, … bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cũng là một trong những cố gắng của ngành
giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, định hướng phát triển tương lai
của nước nhà.
Vì vậy sau quá trình nghiên cứu tự bồi dưỡng tôi chọn mô đun 15 “các yếu tố ảnh
hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học” nhằm giúp bản thân khắc phục được những hạn chế
phát sinh trong quá trình giáo dục và đưa ra phương pháp giảng dạy tốt nhất phù hợp từng đối
tượng học sinh với thiết kế bài học đảm bảo tính tối ưu trong phát triển toàn diện của học sinh.
II. Nội dung mô đun 15:
Việc phân tích đuợc các yếu tổ liên quan đến thục hiện kế hoạch dạy học để có biện
pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tổ này là một trong những năng lực cần thiết của người giáo

Trường THPT Đức Trí

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Giáo viên: Dương Minh Tiến

viên Trung học phổ thông.
Kế hoạch dạy học là bản chiến lược được giáo viên vận dụng nhằm đảm bảo thực hiện
mục tiêu dạy học và các hoat động giáo dục. Nó có moi q...
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Dương Minh Tiến
BÀI THU HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên : DƯƠNG MINH TIẾN
Tổ: Toán
Mô đun 15: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DẠY HỌC
I. Lí do chọn mô đun.
Từ xưa đến nay giáo dục luôn song hành với những bước phát triển của thời đại, mục
tiêu giáo dục luôn gắn liền với mục tiêu thời đại. Trong thời đại ngày nay khi nước ta đang có
những bước tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập cùng thế
giới, thì mục tiêu quan trọng cấp thiết của ngành giáo dục là đào tạo ra đội ngũ lao động có
trình độ cao đáp ứng cho nhu cầu xã hội, đào tạo ra những con người Việt Nam phát triển toàn
diện có đạo đức trí thức, sức khỏe, thẫm mỹ và chuyên nghiệp.
Nhưng đến nay, nền giáo dục Việt Nam vẫn còn tồn tại khá nhiều vấn đề bất cập bắt
đầu từ việc xây dựng chương trình học, nội dung, phương pháp giảng dạy, đội ngũ cán bộ giáo
viên, … và hậu quả tất yếu của nền giáo dục chưa hiệu quả đó là sản phẩm của nền giáo dục
còn có một khoảng cách khá xa so với tiêu chuẩn chung của toàn thế giới nhất là so với các
nước trong khu vực.
Thực trạng này của nền giáo dục đã sớm được phát hiện và nền giáo dục nước ta cũng
đã và đang tiến hành đổi mới cải cách giáo dục để đưa chất lượng nền giáo dục đi lên. Có
nhiều biện pháp đã được đưa vào thực hiện như: cải cách chương trình SGK, đổi mới phương
pháp giảng dạy trong nhà trường, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo
dục, … bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cũng là một trong những cố gắng của ngành
giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, định hướng phát triển tương lai
của nước nhà.
Vì vậy sau quá trình nghiên cứu tự bồi dưỡng tôi chọn mô đun 15 “các yếu tố ảnh
hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học” nhằm giúp bản thân khắc phục được những hạn chế
phát sinh trong quá trình giáo dục và đưa ra phương pháp giảng dạy tốt nhất phù hợp từng đối
tượng học sinh với thiết kế bài học đảm bảo tính tối ưu trong phát triển toàn diện của học sinh.
II. Nội dung mô đun 15:
Việc phân tích đuợc các yếu tổ liên quan đến thục hiện kế hoạch dạy học để có biện
pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tổ này một trong những năng lực cần thiết của người giáo
Trường THPT Đức Trí
Bài thu hoạch BDTX môđun 15 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch BDTX môđun 15 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch dạy học - Người đăng: tien1_c3ductritc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài thu hoạch BDTX môđun 15 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch dạy học 9 10 750