Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch BDTX môđun 23 (KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH)

Được đăng lên bởi tien1_c3ductritc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5622 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Giáo viên: Nguyễn Thị Tý

BÀI THU HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên : NGUYỄN THỊ TÝ
Tổ: Sinh – Công Nghệ
Nội dung mô đun 23 (KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH)
I. Lí do chọn mô đun:
Như chúng ta đã biết "Kiểm tra đánh giá của giáo viên phải kích thích được sự tự

kiểm tra đánh giá của người học và kiểm định được chính xác, khách quan thành quả
học tập và mức độ đạt được mục tiêu dạy học". Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ngành
giáo dục đang tiến hành đổi mới căn bản toàn diện cả về sách giáo khoa, nội dung, phương
pháp giảng dạy, … trong đó lấy đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh làm tiền đề để
định hướng giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh. Qua đó ta thấy rõ tầm quan
trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong dạy học và do đó tôi quyết định chọn mô đun này
nghiên cứu và tìm hiểu.
II. Nội dung mô đun 23:
1. Đánh giá là quá trình thu thập và lí giải kịp thời, có hệ thống thông tin về hiện trạng,
khả năng hay nguyên nhân về chất lượng và hiệu quả giáo dục.
2. Các hình thức đánh giá:
- Đánh giá chẩn đoán đuợc tiến hành trước khi dạy một nội dung nào đó, nhằm giúp
giáo viên nắm được tình hình về những kiến thức có liên quan với bài học. Tứ đó có kế
hoạch dạy học phù hợp.
- Đánh giá từng, phần được tiến hành nhiều lần trong quá trình dạy học, nhằm cung cấp
những thông tin ngược để giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh cách dạy và cách học.
- Đánh giá tổng kết được tiến hành khi kết thúc kì học hay năm học, khoá học (thi).
- Ra quyết định: Đây là khâu cuối cùng trong quá trình đánh giá. Giáo viên quyết định
những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh có sai sót đặc biệt.
3. Chức năng của kiểm tra, đánh giá trong dạy học ở trường THPT:
Đánh giá kết quả học tập của học sinh là xác nhận thành tích học tập của học
sinh so với học sinh khác hoặc làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt đuợc của học
sinh về kiến thức, kỉ năng và thái độ so với mục tiêu dạy học đã được xác định.

Trường THPT Đức Trí

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Giáo viên: Nguyễn Thị Tý

4. Yêu cầu cần phải đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ
năng trong Chương trình giáo dục phổ thông.
Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học là yêu cầu cơ bản, tối thiểu
về kiến thức, kỉ năng của môn học mà học sinh cần phải có và có thể đạt được sau mỗi
chủ đề của chương trình môn học. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học
đuợc trình bày theo chủ đề ở...
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Nguyễn Thị Tý
BÀI THU HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên : NGUYỄN THỊ TÝ
Tổ: Sinh – Công Nghệ
Nội dung mô đun 23 (KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH)
I. Lí do chọn mô đun:
Như chúng ta đã biết "Kiểm tra đánh giá của giáo viên phải kích thích được sự tự
kiểm tra đánh giá của người học và kiểm đnh được chính xác, khách quan thành quả
học tập và mức độ đạt được mục tiêu dạy học". Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ngành
giáo dục đang tiến hành đổi mới căn bản toàn diện cả về sách giáo khoa, nội dung, phương
pháp giảng dạy, … trong đó lấy đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh làm tiền đề để
định hướng giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh. Qua đó ta thấy rõ tầm quan
trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong dạy học và do đó tôi quyết định chọn mô đun này
nghiên cứu và tìm hiểu.
II. Nội dung mô đun 23:
1. Đánh giá quá trình thu thập và giải kịp thời, có hệ thống thông tin vhiện trạng,
khả năng hay nguyên nhân về chất lượng và hiệu quả giáo dục.
2. Các hình thức đánh giá:
- Đánh giá chẩn đoán đuợc tiến hành trước khi dạy một nội dung nào đó, nhằm giúp
giáo viên nắm được tình hình vnhững kiến thức liên quan với i học. Tứ đó kế
hoạch dạy học phù hợp.
- Đánh giá từng, phần được tiến hành nhiều lần trong quá trình dạy học, nhằm cung cấp
những thông tin ngược để giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh cách dạy và cách học.
- Đánh giá tổng kết được tiến hành khi kết thúc kì học hay năm học, khoá học (thi).
- Ra quyết định: Đây khâu cuối cùng trong quá trình đánh giá. Giáo viên quyết định
những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh có sai sót đặc biệt.
3. Chức năng của kiểm tra, đánh giá trong dạy học ở trường THPT:
Đánh giá kết quả học tập của học sinh xác nhận thành tích học tập của học
sinh so với học sinh khác hoặc làm sáng tỏ mức độ đạt được chưa đạt đuợc của học
sinh về kiến thức, kỉ năng và thái độ so với mục tiêu dạy học đã được xác định.
Trường THPT Đức Trí
Bài thu hoạch BDTX môđun 23 (KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH) - Trang 2
Bài thu hoạch BDTX môđun 23 (KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH) - Người đăng: tien1_c3ductritc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài thu hoạch BDTX môđun 23 (KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH) 9 10 585