Ktl-icon-tai-lieu

Bai thu hoạch BDTX modun 41

Được đăng lên bởi totoanpctdaklak
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3
BÀI THU HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯƠNG XUYÊN
Học kỳ 2 – Năm học 2014-2015
Họ và tên giáo viên : Nguyễn Văn Duẩn
Dạy môn : Công Nghệ - Tổ lý, Hoá, KTCN
Đơn vị : Trường THPT Thuận Thành số 3
Nội dung bồi dưỡng 3 (Tự bồi dưỡng)
Mã mô đun : 14 (Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp)
Nội Dung :
I. Đặt vấn đề
Tích hợp là một khái niệm rộng, ở mỗi lĩnh vực khoa học khác nhau cũng
được hiểu và ứng dụng khác nhau. Trong dạy học, tích hợp được hiểu là sự phối kết
hợp các tri thức một số môn học có những nét chính, tương đồng vào một lĩnh vực
chung, thường là quanh những chủ đề, những kiến thức nguồn.
Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp đó là một trong những nội
dung trọng tâm Bộ GD-ĐT yêu cầu trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục
trung học cơ sở năm học 2013-2014. Dạy học theo hướng tích hợp là một trong
những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học
trong nhà trường phổ thông và trong chương trình xây dựng môn học. Quan điểm
tích hợp được xây dựng trên cơ sở những quan niệm tích cực về quá trình học tập
và quá trình dạy học.
Thực tiễn đã chứng tỏ rằng, việc thực hiện quan điểm tích hợp trong giáo dục
và dạy học sẽ giúp phát triển những năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp và
làm cho việc học tập trở nên có ý nghĩa hơn đối với học sinh so với việc các môn
học, các mặt giáo dục được thực hiện riêng rẽ. Tích hợp là một trong những quan
điểm giáo dục nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những con
người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện
đại.
Chuyên đề dạy học theo hướng tích hợp được trình bày với hai nội dung sau:
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng
tích hợp.

II. Nội dung
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
- Trang bị cho học sinh hiểu biết những kiến thức cần thiết, cơ bản về những
nội dung cần được tích hợp để từ đó giáo dục các em có những cử chỉ, việc
làm, hành vi đúng đắn.
- Phát triển các kĩ năng thực hành, kĩ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong
học tập cũng như trong thực tiển cuộc sống.
- Giúp học sinh hứng thú học tập, từ đó khắc sâu được kiến thức đã học.
- Nội dung tích hợp phải phù hợp với từng đối tượng học sinh ở các khối
lớp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục khác nhau.
- Tránh áp đặt, giúp học sinh phát triển năng lực
2. Mục tiêu, phương pháp, nội dun...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3
BÀI THU HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯƠNG XUYÊN
Học kỳ 2 – Năm học 2014-2015
Họ và tên giáo viên : Nguyễn Văn Duẩn
Dạy môn : Công Nghệ - Tổ lý, Hoá, KTCN
Đơn vị : Trường THPT Thuận Thành số 3
Nội dung bồi dưỡng 3 (Tự bồi dưỡng)
Mã mô đun : 14 (Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp)
Nội Dung :
I. Đặt vấn đề
Tích hợp một khái niệm rộng, mỗi lĩnh vực khoa học khác nhau cũng
được hiểu và ứng dụng khác nhau. Trong dạy học, tích hợp được hiểu là sự phối kết
hợp các tri thức một số môn học có những nét chính, tương đồng vào một lĩnh vực
chung, thường là quanh những chủ đề, những kiến thức nguồn.
Xây dựng kế hoạch dạy học theo ớng tích hợp đó là một trong những nội
dung trọng tâm B GD-ĐT yêu cầu trong ớng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục
trung học cơ sở năm học 2013-2014. Dạy học theo hướng tích hợp một trong
những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học
trong nhà trường phổ thông và trong chương trình xây dựng môn học. Quan điểm
tích hợp được xây dựng trên s những quan niệm tích cực về quá trình học tập
và quá trình dạy học.
Thực tiễn đã chứng tỏ rằng, việc thực hiện quan điểm tích hợp trong giáo dục
dạy học sẽ giúp phát triển những năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp
làm cho việc học tập trở nên có ý nghĩa hơn đối với học sinh so với việc các môn
học,c mặt giáo dục được thực hiện riêng rẽ. Tích hợp một trong những quan
điểm giáo dục nhằm ng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những con
người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện
đại.
Chuyên đề dạy học theo hướng tích hợp được trình bày với hai nội dung sau:
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng
tích hợp.
Bai thu hoạch BDTX modun 41 - Trang 2
Bai thu hoạch BDTX modun 41 - Người đăng: totoanpctdaklak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bai thu hoạch BDTX modun 41 9 10 121